Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english

CNAA /

Comisia de acreditare


Evaluarea şi acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării se efectuează de Comisia de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (în continuare – Comisia de acreditare).

Membrii Comisiei de acreditare, reprezentanţi ai Academiei de Ştiinţe şi ai instituţiilor de învăţămînt superior, se înaintează doar pentru un termen, din rîndul personalităţilor ştiinţifice, a căror competenţă şi al căror înalt profesionalism în domeniile ştiinţifice şi tehnologice sînt notorii.

Comisia de acreditare funcţionează în baza Regulamentului acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării, expus în anexa nr.1, a Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova.

Comisia de acreditare se convoacă în şedinţă de cel puţin 7 ori pe an din iniţiativa preşedintelui Consiliului Naţional sau la cererea a cel puţin 1/3 din membrii săi.

Şedinţa Comisiei de acreditare este deliberativă dacă la ea participă cel puţin 2/3 din membri. Hotărîrile acestei comisii se adoptă cu votul majorităţii celor prezenţi.

Funcţiile şi atribuţiile Comisiei de acreditare

Comisia de acreditare:

  1. organizează şi efectuează evaluarea şi acreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
  2. organizează consfătuiri, conferinţe şi alte manifestări în problemele acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
  3. analizează activitatea întregului sistem de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
  4. prezintă spre aprobare Consiliului Naţional componenţa nominală a comisiilor specializate;
  5. emite hotărîri asupra acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
  6. eliberează certificate de acreditare organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării;
  7. participă la elaborarea propunerilor referitoare la direcţiile strategice ale sferei ştiinţei şi inovării;
  8. participă la elaborarea şi realizarea politicii şi a strategiei statului în domeniul acreditării organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării.

Lista organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a căror certificate de acreditare expiră în 2017

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2015-2017

Registrul organizațiilor din sfera științei și inovării acreditate de CNAA în 2010-2014

CERINŢE PRIVIND ACREDITAREA / REACREDITAREA ORGANIZAŢIILOR DIN SFERA ŞTIINŢEI ŞI INOVĂRII

MATERIALE DE ANALIZĂ ŞI SINTEZĂ A INDICATORILOR DE ACTIVITATE A ORGANIZAŢIILOR REACREDITATE:

Summary report on research accreditation

Planurile de acţiuni privind eficientizarea activităţii ştiinţifice a organizaţiilor reacreditate