Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


2 februarie 2017Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 02 februarie 2017, joi, ora 14.00,
(Şedinţa nr.1)

Agenda şedinţei

1. Raportul de activitate a CNAA pe anul 2016:

1.1. Activitatea Direcţiei de Evaluare şi Acreditare
(raportor - Vitalie MINCIUNA, şef direcţie, dr. hab., conf. cerc.)

1.2. Activitatea Direcţiei de Atestare
(raportor - Tatiana CALLO, şef direcţie, dr. hab., prof. univ.)

1.3. Activitatea Direcţiei Politici şi Monitorizare Doctorat
(raportor - Gheorghe CUCIUREANU, şef direcţie, dr. hab.)

2. Planul de activitate a CNAA pe anul 2017
(raportor - Aliona GRATI secretar ştiinţific al CNAA, dr. hab., conf. univ.)

3. Examinarea materialelor referitoare la evaluarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru acreditarea Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă” din Chişinău pe profilurile de cercetare:

• Patrimoniul istoric și cultural în context european
• Bazele teoretice și aplicative ale asistenței psihologice, psihopedagogice și psihosociale ale populației
• Științe ale educației și formarea cadrelor didactice
(raportor – Otilia DANDARA, dr. hab., prof univ., preşedinte al comisiei de evaluare)

4. Examinarea raportului privind realizarea Planului de acţiuni:
Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”
(raportor - Sergiu PLOP, comandant, rector al Academiei Militare a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”)

5. Diverse

Secretar ştiinţific al CNAA

dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI