Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


16 martie 2017Agenda Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atesatre

din 16 martie 2017, joi, ora 14.00,
(Şedinţa nr.2)

Agenda şedinţei

1. Examinarea raportului privind realizarea Planului de acţiuni:

Academia de Administrare Publică
(raportor – Aurel SÎMBOTEANU, dr., conf. univ., prorector al Academiei de Administrare Publică)

Institutul de Cercetări Juridice şi Politice
(raportor - Valeriu CUȘNIR, director al ICJP, dr. hab., prof. univ.)

IMSP Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie
(raportor – Valeriu TIMIRGAZ, director adjunct pentru ştiinţă şi inovare, al IM SPINN, dr. hab., conf. univ.,)

Instituţia Publică Institutul Ştiinţifico - Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
(raportor – Constantin DADU, director general al IP IŞPHTA, dr. hab., conf. cerc.)

2. Diverse

Secretar ştiinţific al CNAA

dr. hab., conf. univ. Aliona GRATI