Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


25 mai 2018


Decizia nr.17 din 25.05.2018 a Consiliului de Conducere al ANACEC cu privire la atribuirea calificativelor de performante gtiintifici organizaliilor din domeniile cercetdrii 9i inovdrii [97 Kb]

Decizia nr.17 din 25.05.2018 a Consiliului de Conducere al ANACEC cu privire la atribuirea calificativelor de performante gtiintifici organizaliilor din domeniile cercetdrii 9i inovdrii

Decizia nr. 18 din 25.05.2018 a Consiliului de Conducere al ANACEC cu privire la atribuirea calificativelor de peformantd gtiintificd organiza[iilor din domeniile cercetirii gi inovdrii