Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Aliona GRATI


Aliona GRATI
Funcţia:Vicepreşedinte al Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare al Republicii Moldova, Conducător al Comisiei de atestare a personalului ştiinţific şi ştiinţifico-didactic
Grad ştiinţific:doctor habilitat, conferenţiar universitar
E-mail:
Web:www.cnaa.md
Tel:(+373 22) 29-28-36

Date generale:


Studii:


Grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice:


Poziţii de cercetare în AŞM
Experienţă managerială
Activitatea didactică
Prelegeri
Pregătirea cadrelor ştiinţifice
Activitatea editorială
Alte activităţi
Afilieri
Premii şi menţiuni
Proiecte ştiinţifice naţionale
Publicaţii ştiinţifice şi didactice
Monografii
Coordonare
Prefeţe, postfeţe
Studii şi articole ştiinţifice
Lista lucrărilor ştiinţifice publicate peste hotare