Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Natalia CHIRTOACĂ
Funcţia:Secretar ştiinţific al CNAA
Grad ştiinţific:doctor, conferenţiar universitar
E-mail:
Web:www.cnaa.md
Tel:(+373 22) 21-04-98

Date generale:


Studii:


Grade ştiinţifice şi titluri ştiinţifico-didactice:


Poziţii de cercetare în AŞM
Experienţă managerială
Activitatea didactică
Prelegeri
Activitatea ştiinţifică
Pregătirea cadrelor ştiinţifice
Activitatea editorială
Afilieri
Premii şi menţiuni
Proiecte ştiinţifice naţionale
Activitatea de expertiză şi consultanţă
Publicaţii ştiinţifice şi didactice (selectiv)
Monografii (co-autor):
Culegeri de studii ştiinţifice:
Note de curs:
Articole în reviste internaţionale categoria „B”: