Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


Valeriu Canţer


Valeriu Canţer


Funcţia:Preşedintele CNAA
Titluacademician
E-mail:
E-mail:
E-mail:
Web:www.cnaa.md
Tel:(+373 (022) 29 62 71

Date personale


Studii


Stagii de perfecţionare şi postdoctorale


Titluri ştiinţifice


Titluri onorifice


Premii şi menţiuni


Poziţii de cercetare în AŞM


Experienţa managerială


Activitatea ştiinţifică şi domeniile de cercetare

Aria de cercetări cuprinde:
Aria investigaţiilor este extinsă atât după gama de fenomene fizice abordate (tranziţii de fază electronice, structură electronică şi cvasi¬particule, fenomene de transport şi tunelare, termoelectricitatea şi spintronica, efecte de cuantificare şi de interfaţă etc.), precum şi după spectrul de materiale şi sisteme ale stării condensate studiate: semiconductori, semimetale şi supraconductori, inclusiv nanostructuri şi nanomateriale. A dezvoltat direcţia ştiinţifică „Fizica proce¬selor electronice în materiale şi nanostructuri cu anizotropie şi mai multe tipuri de cvasiparticule”. În baza conceptului de ierarhizare a ordonărilor în reţeaua unui compus semiconductor a dezvoltat teoria structurii electronice a unor semiconductori complecşi; a identificat efectul de inversie al spectrului în aliaje de semiconductori de sime¬trie diferită şi efectul de inversie dublă. A ge¬neralizat metodele variaţionale şi de maximizare a entropiei de studiu a feno¬menelor de transport în materialele anizotrope. A evidenţiat şi studiat stări electronice şi efecte noi termoelectrice şi spintronice în nanostructuri; a prezis efectul de amplificare a cuantificării dimensionale prin anizotropie şi stările topologice de interfaţă în structuri cu benzi inversate şi ordonări electronice. A identificat modalităţi noi de sporire a eficienţei termoelectrice prin efectul de câmp electric şi cuantificare dimensională. A contribuit efectiv la dezvoltarea de cercetări tehnologice şi experimentale ale materialelor şi nanostructurilor, care deschid po¬sibilităţi noi în electronica micro-nanodispozitivelor prin ingineria de anizotropie, cuantificare dimensională şi interfaţare. Rezultatele cercetărilor şi-au găsit expresie în crearea de dispozitive şi produse electronice noi cu micro-nanostructuri (senzori,traductori,bolometre).

Cele mai importante contribuţii din ultima perioadă:


Proiecte ştiinţifice naţionale


Publicaţii ştiinţifice


Activitatea didactică


Prelegeri:
Pregătirea cadrelor ştiinţifice
Materiale didactice: a editat 4 manuale.

Activitatea editorială


Activitatea de expertiză şi consultanţă


Colaborarea internaţională

Profesor invitat la universităţi din străinătate:
Proiecte Internaţionale recente:

Organizarea conferinţelor ştiinţifice


Participare la elaborarea cadrului normativ