CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /dispositions/2010/14062010/

Acte normative provizorii privind reacreditarea organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării (vizează organizaţiile în proces de reacreditare, precum şi instituţiile care au depus dosarul de acreditare după 01.01.2011)

Regulamentul privind activitatea comisiilor specializate de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării

Structura Raportului de autoevaluare

Instucţiune (Precizare la puctul 2 din Structura Raportului de autoevaluare)

Lista materialelor solicitate organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării pentru evaluare şi acreditare

Fişa statistică

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Instituţii de învăţământ superior cu profil de cercetare în ştiinţe socio-umanist

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Domeniul biologie

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Domeniul medicină

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Domeniul ştiinţe agricole

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Domeniul ştiinţe socio-umaniste şi economie

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Domeniul ştiinţe exacte

Fişa de evaluare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării. Instituţii de învăţământ superior cu profil de cercetare în ştiinţe reale


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare