Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Registrele CNAA


Registrul tezelor de doctor habilitat susţinute în anul 2011

Registrul tezelor de doctor susţinute în anul 2011

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de profesor universitar şi profesor cercetător în anul 2011

Registrul titlurilor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de conferenţiar universitar şi conferenţiar cercetător în anul 2011

Registrul organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din Republica Moldova abilitate ca instituţii organizatoare de doctorat (IOD)

Lista specialităţilor la care se pregătesc cadre prin doctorat şi postdoctorat din Republica Moldova

Registrul ţărilor cetăţeni ai cărora au urmat doctoratul şi susţinut tezele de doctorat în Republica Moldova