Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Comisia de acreditare: Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene "C.Stere". Solicităm opinia Dvs.


Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 13.12.2012 vor fi prezentate pentru reacreditare/acreditare 2 instituţii ştiinţifice:

1. Universitatea de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău)

2. Universitatea de Studii Politice si Economice Europene "Constantin Stere"

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Universitatea de Stat din Tiraspol:


Comisia pe profilul de cercetare: Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene
Comisia pe profilul de cercetare:Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice
Comisia pe profilul de cercetare: Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice

2. Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene ”Constantin Stere”, profilul de cercetare Valorificarea standardelor europene şi internaţionale în contextul democratizării şi edificării statului de drept:

Reprezentant al Ministerului Educaţiei- Petrov Elena, dr., conf. univ.

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare pot fi consultate

Raport de autoevaluare a Universitгюii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chiєinгu) pe anii 2007-2011
Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pe profilul de cercetare "Monitorizarea, modelarea єi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice"
Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pe profilul de cercetare „Probleme actuale ale єtiinюelor matematice єi fizico-chimice"
Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pe profilul de cercetare "Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene"
Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pentru perioada 2007-2011
Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pe profilul de cercetare „Probleme actuale ale єtiinюelor matematice єi fizico-chimice"
Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău)) pe profilul de cercetare “Monitorizarea, modelarea єi valorificarea sistemelor
Avizul de evaluare a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul оn Chişinău) pe profilul de cercetare "Modernizarea procesului educaюional оn contextul integrгrii europene"

Raport de autoevaluare a Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere" pe profilului „Valorificarea standardelor europene în edificărea statului de drept şi a societăţii civile din R.Moldova ” an. 2007-2011
Aviz privind evaluarea Universităţii de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere” la profilul Valorificarea standardelor europene în edificarea statului de drept şi a societăţii civile anii 2007-2011

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe adresa electronică E-mail: