CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /dispositions/2012/12112012/

Comisia de acreditare: Institutul de Istorie, Stat şi Drept, Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport. Solicităm opinia Dvs.

Prin prezenta CNAA informează că în şedinţa Comisiei de acreditare a organizaţiilor din sfera ştiinţei şi inovării din 13.11.2012 vor fi prezentate pentru reacreditare 2 instituţii ştiinţifice:

1. Institutul de Istorie, Stat şi Drept
2. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport

Activităţile organizaţiilor de referinţă au fost apreciate de comisii specializate de evaluare instituite în acest scop, în următoarea componenţă:

1. Institutul de Istorie, Stat şi Drept:


Comisia pe profilul de cercetare: Istoria Moldovei în contextul civilizaţiei europene
Comisia pe profilul de cercetare:Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova în contextul integrării europene

Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova - Lupan Aurelia, dr., conf. cerc.

2. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport, profilul de cercetare Bazele teoretico-metodice ale educaţiei fizice şi sportului:


Reprezentant al Ministerului Educaţiei- Petrov Elena, dr., conf. univ.,
Reprezentant al Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova- Lupan Aurelia, dr., conf. cerc.

Rapoartele de autoevaluare ale organizaţiilor de referinţă şi concluziile comisiilor specializate de evaluare

Raport de autoevaluare a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM. (anii 2007-2011)

Raport de autoevaluare a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pe profilul: Istoria Moldovei оn contextul civilizaţiei europene. (anii 2007-2011)

Raport de autoevaluare a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pe profilul: Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova оn contextul integrării europene. (anii 2007-2011)

Aviz de evaluare a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM

Aviz de evaluare a Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pe profilul de cercetare: Istoria Moldovei оn contextul civilizaţiei europene

Aviz de evaluare Institutului de Istorie, Stat şi Drept al AŞM pe profilul de cercetare: Strategia dezvoltării statului şi dreptului Republicii Moldova оn contextul integrării europene

Raport de autoevaluare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru anii 2007-2012

Aviz de evaluare a Universităţii de Stat de Educaţie Fizică şi Sport pentru anii 2007-2012

Vom fi recunoscători pentru amabilitatea de a ne prezenta opiniile Dumneavoastră privind subiectul abordat pe E-mail: , info@cnaa.gov.md"


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare