CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/amtp/people/

Potenţialul Ştiinţific: Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Studiul artelor, culturologie

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare