Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


IGFPInstitutul de Genetică şi Fiziologie a Plantelor al AŞM (IGFP)


Adresa:str.Padurii, 20, Chişinău, MD 2002
Tel:(373 2) 77-04-47
Fax:(373 2) 55-61-80
Web:www.igfp.asm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.29/AC, din 05.12.2006
  Certificat de acreditare: seria I nr.011
  [+] Profiluri acreditate [2]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 16 conducători de doctorat, inclusiv 13 doctori habilitaţi.
  conducători de doctorat [] [16]

  Teze Teze

  Au fost elaborate 12 teze, inclusiv 1 de doctor habilitat.

  În examinare [1]: Arhiva tezelor: