Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


IIESPInstitutul de Cercetari Juridice si Politice al ASM (IIESP)


Adresa:bd.Ştefan cel Mare, 1, Chişinău, MD 2001
Tel:(+373 22) 27-05-37, 27-10-85
Fax:(+373 22) 27-14-69
Web:www.iiesp.asm.md
E-Mail:

Potenţialul Ştiinţific


  Acreditare

  Raportul de autoevaluare şi avizul comisiei specializate privind evaluarea organizaţiei se află în arhiva C.N.A.A.
  Hotărârea nr.38/AC, din 28.06.2007
  Certificat de acreditare: seria I nr.016
  [+] Profiluri acreditate [1]

   Conducători de Doctorat

  În instituţia dată sînt 16 conducători de doctorat, inclusiv 12 doctori habilitaţi.

  Teze Teze

  Au fost elaborate 20 teze, inclusiv 3 de doctor habilitat.

  În examinare [3]: Arhiva tezelor: