CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/imspifp/people/

Potenţialul Ştiinţific: Instituţia medico-sanitară publică Institutul de Ftiziopneumologie "Chiril Draganiuc"

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Medicină

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare