CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/ipc/people/

Potenţialul Ştiinţific: Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Istorie
[+] Filologie
[+] Studiul artelor, culturologie
[+] Arhitectura

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare