CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/ispbzmv/people/

Potenţialul Ştiinţific: Institul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Ştiinţe agricole

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare