CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/uasm/people/

Potenţialul Ştiinţific: Universitatea Agrară de Stat din Moldova

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Ştiinţe fizico-matematice
[+] Biologie
[+] Tehnică
[+] Ştiinţe agricole
[+] Economie
[+] Medicină veterinară

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare