CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/usb/people/

Potenţialul Ştiinţific: Universitatea de Stat "A. Russo" din Bălţi

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Ştiinţe fizico-matematice
[+] Chimie
[+] Tehnică
[+] Filologie
[+] Pedagogie

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare