CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /institutions/utm/people/

Potenţialul Ştiinţific: Universitatea Tehnică a Moldovei

Domeniile ŞtiinţeiConsilii ştiinţificeDoctoranziDPostdoctoranziDHConducători de doctorat
[+] Ştiinţe fizico-matematice
[+] Geologie şi Mineralogie
[+] Tehnică
[+] Economie
[+] Pedagogie
[+] Studiul artelor, culturologie
[+] Arhitectura

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare