CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/07112012/

Necrolog: a încetat din viata muzicologul si profesorul universitar Vladimir AXIONOV


7 noiembrie 2012

Tranziţia de două decenii a societăţii moldoveneşti spre economia de piaţă, sărăcia şi incertitudinea în ziua de mâine, stresurile permanente privind asigurarea activităţii normale a unei instituţii de cercetare şi de educaţie în condiţiile de penurie economică cosesc tot mai multe vieţi umane, inclusiv intelectuali de valoare. Vestea morţii subite, în floarea vârstei, a profesorului universitar Vladimir Axionov, prorector pentru activitatea didactică a Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, ne-a cutremurat. În drum spre serviciu, a căzut ca un arbore, lovit de intemperii. Comunitatea ştiinţifică şi universitară, cultura Republicii Moldova a pierdut un specialist muzicolog de valoare şi un pedagog talentat, care în educaţia cadrelor de artişti de înaltă calificare a promovat valorile cultural-artistice naţionale şi universale. Colegii săi i-au apreciat delicateţea şi sensibilitatea, darul de a simţi şi a sprijini talentul veritabil.

Un capitol aparte a activităţii lui Vladimir Axionov a constituit pregătirea cadrelor ştiinţifice de înaltă calificaţie. A fost preşedinte al Seminarului ştiinţific de profil la specialitatea Arta muzicală. Ultimele două teze de doctorat în studiul artelor pe care dânsul le-a ghidat în calitate conducător ştiinţific – „Concertul pentru violă şi orchestră: modalităţi de studiu” (autor Vladimir Andrieş) şi ca membru al Consiliului ştiinţific specializat – „Creaţia compozitorilor din Republica Moldova în repertoriul colectivelor corale de copii” (autor Ana Şimbariov) – vin să completeze cercetarea din domeniu cu noi rezultate ştiinţifice relevante. Până la finele anului urma să fie susţinută încă o teză de doctor, la care Vladimir Axionov a fost confirmat drept referent oficial.

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare a pierdut în persoana lui Vladimir Axionov şi un membru activ al Comisiei de acreditare, prezent la şedinţele ei ori de câte ori era necesar, contribuind astfel la procesul de evaluare şi acreditare a instituţiilor din sfera ştiinţei şi educaţiei din ţara noastră.

Exprimăm sincere condoleanţe colectivului didactic al Academiei de Muzică, Teatru şi Arte Plastice, studenţilor, doctoranzilor, familiei îndurerate a celui care a fost Vladimir Axionov în legătură cu această pierdere irecuperabilă.

Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească în pace!

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare