CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/071120122/

Personalitati ilustre: omul care a prezis supraconductibilitatea multibanda cu 53 de ani în urma


7 noiembrie 2012

Ţara noastră este mică, dar are personalităţi de notorietate în ştiinţă, care, spre regret,sunt puţin cunoscute în societate, în şcoală, în structurile puterii de stat, nu fac subiectul unor reviste luxoase despre VIP-uri,nu-s incluse în diverse clasamente ale celor mai importanţi intelectuali ai neamului. Una dintre ele este academicianul Vsevolod Moscalenco, cercetător în domeniul fizicii teoretice a stării condensate, care a lăsat brazde adânci pe ogorul ştiinţei, alături fratele său geamăn, Sveatoslav Moscalenco, un alt celebru fizician în teoria semiconductorilor şi optica cuantică, în faţa cărora ar trebui noi, toţi,să ne închinăm cu pietate. Ei nu se îmbulzesc pentru a-şi face publicitate în mass-media, pentru faimă pe la micile ecrane azurii, pe la potentaţii zilei după distincţii de stat, titluri onorifice, favoruri etc. Tot ce li s-a oferit până acum în semn de recunoştinţă vizând activitatea lor ştiinţifică prodigioasă, au primit cu recunoştinţă, continuă să muncească în intimitatea de creaţieşi la cei 84 de ani ai lor.

Dar astăzi, în această succintă relatare, ne-am propus să vorbim despre Vsevolod Moscalenco cu un prilej deosebit:Consiliul ştiinţific şi tehnic al Laboratorului de fizică teoretică „N.N.Bogoliubov” de la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, Federaţia Rusă, l-a ales în calitate de membru de onoare. Motivaţia oficială răsună astfel: pentru aportul savantului în vederea consolidării relaţiilor de colaborare dintre organizaţiile din sfera ştiinţei şi inovării ale Republicii Moldova şi Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna şi pentru pregătirea cadrelor de înaltă calificaţie în domeniul tehnologiilor avansate. În contextul dat, vom face câteva precizări: fizicianul Vsevolod Moscalenco este discipolul marelui savant rus – acad. N.N.Bogoliubov; a acivat mulţi ani în laboratorul care-i poartă numele; Laboratorul respectiv de fizică teoretică enumără circa 600 de cercetători, ceea ce echivalează cu două institute mari academice de la noi din domeniul ştiinţelor reale sau cu 6 institute mici din sfera cercetării cu profil umanistic.

Ce înseamnă Dubna pentru acad. Vsevolod Moscalenco? Cel de al doilea Centru european de excelenţă de cercetări nucleare, primul fiind CERN de lângă Geneva. Institutul din Dubna are în dotaţie o bază experimentală şi echipament ştiinţific performant, de care pot beneficia în egală măsură cele 18 state-membre, inclusiv Republica Moldova, şi alţi 5 membri asociaţi. Aici au fost înregistrate sute de descoperiri ştiinţifice – noi elemente din Sistemul periodic Mendeleevşi anume nucleele supergrele. Al 105-lea element a fost numit Dubnium în onoarea oraşului în care a fost descoperit. Două decenii şi ceva Vsevolod Moscalenco s-a deplasat periodic la Dubna, unde a realizat cercetări în Laboratorul de fizică teoretică „N.N.Bogoliubov”. În perioada 1990-2004 a fost reprezentant plenipotenţiar al Republicii Moldova la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare. În acest oraş al performanţei ştiinţifice şi-a găsit rostul vieţii şi fiica savantului moldovean, doctorul în ştiinţe fizice şi matematice Tatiana Moscalenco, în calitate de rector al Filialei Universităţii de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova la Dubna.În ultimul an starea sănătăţii acad. Vsevolod Moscalenco nu-i mai permite să meargăîn deplasări de durată peste hotare – activează în calitate de consultant la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM.

Iar acum să ne referim la unul din rezultatele principale al fizicianului Vsevolod Moscalenco, care l-a marcat în lume. În anul 1959 savantul a demonstrat posibilitatea existenţei unui tip nou de supraconductibilitate – cea multibandă, confirmată experimental direct abia peste patru decenii, în 2001, în metalul diborid de magneziu (MgB2). Mai târziu, Laureatul Premiului Nobel al anului 2003, academicianul Vitalie Ghinzburg, a prezis în 1977 posibilitatea apariţiei supraconductibilităţii la temperaturi înalte în sisteme de dimensionalitate redusă şi structurate. Această ipoteză s-a adeverit experimental în anul 1986, când a fost descoperită supraconductibilitatea la temperaturi înalte în metalooxizii anizotropi, rezultat apreciat cu Premiul Nobel.

Prin urmare, fizicianul moldovean, Vsevolod Moscalenco, născut în satul Bravicea, raionul Călăraşi, s-a aflat printre savanţii cu renume mondial la intersecţia cercetării dintre cunoaştere şi necunoaştere, perseverând prin noi rezultate în domeniul fizicii teoretice a stării condensate şi afimându-se plenar pe segmentul supraconductibilităţii multibande şi a magnetismului metalelor.Este distins cu titlul de „Om Emerit”, cu Premiul de Stat al Republicii Moldova, cu Ordinul „Insigna de Onoare”, cu „Ordinul Republicii”, cu medalia „D.Cantemir”. În 2008 a fost ales Doctor Honoris Causa al Institutului Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna. Ultima apreciere internaţională a fizicianului Vsevolod Moscalenco de către savanţii de la Dubna – membru de onoare al Consiliului ştiinţific şi tehnic al Laboratorului de fizică teoretică „N.N.Bogoliubov”– vine să încununeze activitatea de-o viaţă a unei personalităţi ştiinţifice ilustre a plaiului nostru.

Cordiale felicitări, dle academician Vsevolod Moscalenco! Să ne trăiţi mulţi ani, să cunoaşteţi şi în continuare bucuria împlinirilor!

Tatiana Rotaru


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare