Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Mihai Cimpoi la 70 de ani: Sub acoperisul Catedralei lui Eminescu


11 septembrie 2012

Un eveniment de amploare s-a desfășurat în ţară pe 3 septembrie curent – septuagenarul Mihai Cimpoi de aniversarea sa remarcabilă a convocat primul Congres Mondial al Eminescologilor, iniţiativă susţinută de două foruri știinţifice naţionale: Academia de Știinţe a Moldovei și Academia Română. Deși a trecut o săptămână de la manifestarea respectivă, mediatizată pe larg în mass-media, continuă să apară publicaţii, emisiuni tematice. Duminică, bunăoară, pe 9 septembrie curent, Publica TV l-a prezentat în prim-plan pe omagiat, din care am aflat și despre întâlnirea sa memorabilă cu Ho Și Min (Ho Chi Minh), președintele Vietnamului de Nord în perioada 1955-1969, cât și despre alte momente interesante din viaţa sa.

Congresul Mondial a fost reprezentat de cercetători eminescologi din 6 state ale lumii, în total de circa 100 de persoane. Printre acei îndrăgostiţi de poezia lui Eminescu, dar și în semn de respect și apreciere a personalităţii dlui Mihai Cimpoi, membru al celor două academii, au participat și nespecialiști în eminescologie: cel mai în vârstă, de 92 de ani, a fost acad. Gleb Drăgan, membru al Academiei Române și membru de onoare al AȘM, de origine basarabeană, inginer, cercetător în domeniul tehnicii energetice, cel mai tânăr – Ștefănel Iordache de 5 ani, însuși nepoţelul omagiatului, care la un moment dat s-a pomenit în braţele fericitului bunic de la tribună.

Consemnăm câteva detalii semnificative privind activitatea omului de știinţă Mihai Cimpoi la dezvoltarea culturii, în speţă a literaturii, dar și la pregătirea cadrelor știinţifice de înaltă calificaţie: sub îndrumarea lui au susţinut tezele de doctorat 5 persoane; doar în ultimii trei ani a participat ca membru al consiliului știinţific specializat la susţinerea a 8 teze de doctorat, ca referent – la 7. În anul curent, Comisia de atestare a CNAA l-a confirmat pe savant pentru următorii patru ani în calitate de președinte al Seminarului știinţific de profil din cadrul Institutului de Filologie al AŞM, la trei specialităţi: Literatura română, Teoria literaturii și Folcloristică. Prin urmare, toţi tinerii din domeniile respective care vor catadicsi să facă lucrări de doctorat și să le susţină public, vor trece iniţial prin filtrul acestui seminar știinţific, condus de acad. Mihai Cimpoi. Tezele de doctorat – lucru cunoscut – trebuie să fie de calitate, obiectiv principal urmărit în toate acţiunile întreprinse în ultimii ani de Consiliul Naţional pentru Acreditare și Atestare și comunitatea știinţifică în ansamblu.

Opera știinţifică a acad. Mihai Cimpoi, fructificată de-a lungul anilor în circa 60 de cărţi, 3000 de articole, cronici literare și recenzii, publicată în presa de specialitate naţională și din străinătate, este bine cunoscută cititorilor de pe mai multe meridiane ale lumii. Menţionăm doar volumele Disocieri, Alte disocieri, Nar¬cis şi Hyperion (1970, 1987, apărut şi în colecţia „Eminesciana”, Iaşi, 1994); Spre un nou Eminescu,dialoguri cu eminescologi şi traducători din întreaga lume (1993, 1995, 2000); O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia (1997, 2002, 2004); Plânsul Demiurgului (1999); Cumpăna cu două ciu¬turi (2000). La Pomme d’ or (2001); Integrala „Eminescu” (în 8 vol.), Esenţa fiinţei noastre (2003) etc. și ultima lucrare – Dicţionarul enciclopedic „Eminescu”, lansat chiar în ziua Congresului de la Chișinău.

După cum vedem, din denumirile acestor și altor volume prevalează tematica eminesciană, ea definindu-l drept unul din cei mai remarcabili eminescologi din toate timpurile. Potrivit mărturiilor lui Mihai Cimpoi în unul din ultimele sale articole, Basarabenii s-au salvat tot prin Eminescu: prin credinţa în temelia pe care au fortificat-o conștiinţa românească și limba română. În contextul dat, acad. Eugen Simion, ex-președintele Academiei Române, în Cuvânt-înainte la Dicţionarul enciclopedic „Eminescu”, subliniază că Mihai Cimpoi nu lasă neterminată Catedrala pe care a început-o; ea se numește Eminescu și va fi dusă până la acoperiș.

Metafora, Catedrala Eminescu, a prins bine la publicul academic, materialul respectiv fiind publicat și în hebdomadarul „Literatura și Arta”, și deja raportorul principal de la tribună, scriitorul și parlamentarul Ion Hadârcă, în comunicarea sa „Omul deplin al culturii românești” privind la viaţa și activitatea omagiatului, s-a referit la ea ca la un simbol al creaţiei acestuia. În cuvântul său de felicitare, acad. Valeriu Canţer, președintele CNAA, citând respectiva figură de stil, a precizat semnificativ: Catedrala e maiestoasă cu oamenii care vin la ea, dar aceștia-s, în primul rând, discipolii… Drept confirmare și apreciere a celor realizate în domeniu, dânsul i-a înmânat dlui Mihai Cimpoi Diploma de Merit a CNAA pentru pregătirea cadrelor știinţifice de înaltă calificare și cu prilejul aniversării a 70-ea.

Jubileul acad. Mihai Cimpoi a adunat multă lume bună – cercetători eminescologi din ţară și străinătate, oameni de știinţă și cultură, reprezentanţi ai unor ambasade, ai structurilor de stat, transformând Sala Azurie a AȘM pentru o zi în Catedrala lui Eminescu. În cuvântul de felicitare al acad. Gheorghe Duca, președintele AȘM, al Președintelui Republicii Moldova, Nicolae Timofti, în comunicările celorlalţi oratori de la ședinţa plenară a Congresului a fost menţionată truda de zeci de ani a omagiatului, partea prioritară a căreia o constituie studiile și volumele consacrate marelui poet Mihai Eminescu. În semn de recunoștinţă și gratitudine pentru cele realizate, Președintele ţării i-a înmânat acad. Mihai Cimpoi insigna titlului onorific de „Om emerit”, alături de celelalte mari distincţii pe care dânsul le-a primit anterior.

Felicitări și la mulţi ani, stimate dle academician, noi realizări în cercetările din literatura naţională și universală! – vă urează echipa Consiliului Naţional pentru Acreditare și Atestare a RM.

Tatiana Rotaru,

Imagini de Eugenia Tofan