CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/13072012/

Profesorul Olga Cerneţchi la o aniversare: Viitorul nostru necesită fapte bune zi de zi


13 iulie 2012

Nu este uşor să te afirmi într-un domeniu, să devii un specialist recunoscut, să-ţi impui punctul de vedere în soluţionarea unor probleme ce ţin de profesiunea aleasă. Olga Cerneţchi, o fată serioasă din nordul Moldovei – absolventă - în 1985 a şcolii medii din or. Donduşeni – a venit la Chişinău ca să se facă doctoriţă, să trateze oamenii, făcându-le viaţa mai frumoasă, mai plină de sens. Nu în zadar se consideră că bogăţia principală a unei societăţi este sănătatea oamenilor.

Astfel, Olga Cerneţchi şi-a legat destinul pentru totdeauna de Universitatea de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” şi sistemul de ocrotire al sănătăţii din ţară, iniţial ca studentă eminentă, apoi ca secundariat clinic, specializându-se în obstetrică şi ginecologie. În perioada 1987-1990 şi-a făcut studiile de doctorat la aceeaşi specialitate, susţinând în termen teza de doctor în medicină cu tema „Alegerea metodei optime de finalizare a sarcinii la pacientele cu gestoze tardive”. Cercetările ştiinţifice le-a continuat ca peste 11 ani dânsa să susţină teza de doctor habilitat cu un subiect de actualitate „Aspecte contemporane ale diagnosticului şi tratamentului pacientelor cu sarcină tubară” în cadrul Institutului de Pediatrie, Obstetrică şi Ginecologie al Academiei Naţionale de Ştiinţe din Ucraina (Kiev).

Sănătatea reproductivă a femeilor constituie tematica intereselor ştiinţifice din ultimii ani a medicului şi cercetătoarei Olga Cerneţchi. Rezultatele ştiinţifice înregistrate de-a lungul anilor şi-au găsit reflecţie în cele peste 200 de publicaţii, inclusiv 6 monografii, 6 manuale, 15 elaborări metodice, 10 inovaţii. Sunt realizări remarcabile, apreciate şi de academicianul Gheorghe Paladi, în şcoala ştiinţifică al căruia dânsa s-a format ca specialist şi cercetător. Mai mult, sub conducerea dnei Cerneţchi 4 persoane au susţinut tezele de doctor în medicină. În prezent alţi 8 discipoli ai ei muncesc asupra lucrărilor de doctorat.

Cu mai mulţi ani în urmă am întâlnit-o pe doctorul Olga Cerneţchi la Spitalul orăşenesc nr.1, în cadrul căruia este amplasată Catedra de obstetrică şi ginecologie a USMF „N. Testemiţanu”. Am fost prezentă la o operaţie de cezariană, realizată de acad. Gheorghe Paladi şi colegii săi. Am întâlnit-o atunci în secţie, printre bolnavi, şi pe dna Cerneţchi – atentă, grijulie, dar şi zâmbitoare, încurajând femeile în depăşirea problemelor dificile de sănătate. Dna Olga Cerneţchi a trecut toate treptele ierarhice-profesionale în calitate de asistent, conferenţiar universitar, profesor universitar. Actualmente este şef de Catedră obstetrică şi ginecologie a Facultăţii Educaţie Continuă în Medicină şi Farmacie şi prorector pentru asigurarea calităţii şi integrării în învăţământ a USMF „N. Testemiţanu”. Are o familie bună, de asemenea, medicală: soţul, Valeriu, este medic chirurg, fiica, Irina – rezident în obstetrică şi ginecologie, ca şi mama; le îndulceşte tuturor viaţa nepoţica, Victoriţa, doar de un an şi jumătate. Profesorul universitar şi prorectorul Olga Cerneţchi, pe post de mamă şi de tânără bunicuţă, se simte o femeie împlinită, înzestrată cu calităţi şi energie pentru a munci în continuare în domeniile care i-au fost şi rămân dragi în continuare, dar toate legate de medicină: cercetarea, ocrotirea sănătăţii, educaţia.

În mesajul de felicitare, semnat de acad. Ion Ababii, rectorul USMF „N. Testemiţanu”, se menţionează aportul ştiinţific al omagiatei din domeniul obstetricii şi ginecologiei, contribuţia substanţială adusă de dânsa la dezvoltarea sistemului de învăţământ superior medical prin implicarea în toate acţiunile, întreprinse de Universitate: armonizarea procesului de învăţământ la cerinţele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, Procesului de la Bologna, standardele europene şi mondiale; implementarea Sistemului de Management al Calităţii; elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „N. Testemiţanu” în perioada 2011-2020 etc. Sunt evidenţiate şi calităţile ei deosebite ca generozitatea, modestia, înţelepciunea, corectitudinea în raport cu colegii săi de serviciu, studenţii, masteranzii, doctoranzii.

Cu prilejul acestei frumoase date aniversare, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare al RM i-a conferit Diploma de Merit profesorului universitar Olga Cerneţchi, membră a Comisiei de atestare a CNAA, pentru rezultatele semnificative înregistrate în sistemul de cercetare şi educaţie, pregătirea cadrelor profesionale şi ştiinţifico-didactice, urându-i multă sănătate, noi realizări în continuare în munca ei pe multiple planuri.

Tatiana Rotaru


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare