Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

La o aniversare. Virtuţile juristului Igor Dolea


17 iulie 2012

În acest mijloc de iulie care corespunde întru totul denumirii populare – luna lui Cuptor, doctorul habilitat în drept Igor Dolea rotunjeşte o frumoasă vârstă de 50 ani. Personalitate remarcabilă în domeniu, s-a afirmat plenar atât în activitatea ştiinţifică, cât şi în calitate de expert în sistemul de justiţie al Republicii Moldova. Este şef al Catedrei drept procesual penal şi criminalistică de la Universitatea de Stat din Moldova, autor a peste 70 de publicaţii, dintre care menţionăm „Drepturile omului în probatoriul penal”, „Drept procesual penal”, „Comentariu la Codul de Procedură Penală”, „Concepte de bază în justiţia penală”, „Curţile cu juraţii în procesul penal”.

În 2009 studiul de doctor habilitat cu tema „Asigurarea drepturilor persoanei în probatoriul penal”, susţinută cu succes de Igor Dolea, a fost nominalizat de Comitetul pentru concurs al CNAA drept „Teza de doctorat de excelenţă a anului”. În prezent este membru al Consiliilor ştiinţifice din cadrul Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, Curţii Supreme de Justiţie, Baroului de Avocaţi şi Procuraturii Generale. Remarcăm recunoaşterea şi aprecierea virtuţilor profesionale ale juristului şi Omului Cetăţii, Igor Dolea, principialitatea şi verticalitatea sa în numele afirmării adevărului.

În contextul dat, menţionăm o altă treaptă în ierarhia afirmării sale profesionale. Conferenţiarul universitar Igor Dolea a fost ales membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în cadrul căruia promovează activ modernizarea şi asanarea sistemului judecătoresc din Republica Moldova. A participat la elaborarea Codului de Procedură Penală al Republicii Moldova, Codului de Executare al Republicii Moldova, Codului Contravenţional al Republicii Moldova, Legii cu privire la mediere, Legii cu privire la probaţiune, Legii cu privire la protecţia martorilor ş.a. Este expert în domeniul drepturilor omului la oficiile din Moldova a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE), Organizaţiei Internaţionale pentru Migraţie (OIM), UNICEF ş.a.

Am consemnat mai sus că Igor Dolea participă activ în procesul de pregătire a resurselor umane înalt calificate în domeniul jurisprudenţei. Este un profesor apreciat şi venerat de studenţi, dovadă fiind şi două din mai multe comentarii culese de pe o platformă on-line de evaluare a profesorilor: „Profesionalism, inteligenţă, intelect!”, „Un profesor sfaturile căruia sunt demne de urmat”.

Omagiatul – profesorul de vocaţie – nu se limitează doar la primele două cicluri de instruire a învăţământului universitar. Este abilitat cu dreptul de conducător de doctorat, având în coordonare tineri cercetători, doi dintre care au susţinut tezele de doctor în drept.

Şi nu, în ultimul rând, dl Dolea este preşedinte al Comisiei de experţi în drept a CNAA la specialităţile drept public şi drept privat, contribuind şi pe această cale la sporirea nivelului lucrărilor ştiinţifice susţinute în ţară. Cu prilejul frumoasei date aniversare, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare i-a conferit Diploma de Merit domnului Igor Dolea pentru activitatea lui fructuoasă în sistemul de cercetare şi educaţie, pregătirea cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice, urându-i multă sănătate, noi realizări în activitatea ştiinţifico-didactică şi în procesul de edificare a statului de drept.

Dr. Gheorghe Cuciureanu,
şef al Direcţiei politici
şi monitorizare doctorat al CNAA