CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/17102012/

Întrunirea comisiilor de experti. Expertiza în atestare – forma de promovare a valorii si calitatii


17 octombrie 2012

Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare organizează la 18 octombrie 2012, începând cu ora 14.00, în Sala de festivităţi a Universităţii Tehnice a Moldovei (bd. Stefan cel Mare, 168), Întrunirea comisiilor de experţi ale CNAA cu genericul „Expertiza în atestare – formă de promovare a valorii şi calităţii”.

Necesitatea unui asemenea dialog cu experţii în domeniile ştiinţifice derivă din problematica care apare în contextul armonizării sistemului naţional de pregătire a cadrelor ştiinţifice de înaltă calificare şi atestare, inclusiv a legislaţiei şi cadrului regulatoriu, la standardele europene. Alte subiecte de discuţie le înaintează însăşi munca cotidiană de rutină şi contactele cu experţii CNAA în vederea ameliorării calităţii tezelor de doctorat, a valorificării rezultatelor ştiinţifice, creşterii prestigiului omului de ştiinţă în societate.

În contextul dat, vor prezenta rapoarte acad.Valeriu Canţer, preşedintele CNAA – „Quo vadis – doctorat în lume şi în ţară?; dr. hab., acad. AII Veaceslav Perju, vicepreşedintele CNAA„Reglementarea procesului de expertiză a dosarelor de atestare”; dr. hab., prof. univ. Tatiana Callo, şef Direcţia Atestare – „Probleme şi aspecte strategice ale activităţii de expertiză”. Va fi abordată şi o temă ce ţine de integritatea cercetătorului, dar şi... a evaluatorului – „Comisia de experţi faţă în faţă cu plagiatul - între da şi nu”. Raportor este programat dr. Gheorghe Cuciureanu, şef Direcţia politici şi monitorizare doctorat a CNAA”.

La eveniment va participa şi dr. hab., prof. univ. Ion Guceac, secretar ştiinţific general al AŞM care va aduce la cunoştinţa celor prezenţi proiectul „Strategia cercetare-inovare 2020: Moldova cunoaşterii”.

La manifestare sunt invitaţi membrii comisiilor de experţi, ai comisiilor unificate de expertiză, precum şi persoanele interesate de problematica respectivă.

Vom fi onoraţi şi de prezenţa jurnaliştilor pentru a reflecta Întrunirea comisiilor de experţi ale CNAA în mass-media.

Tatiana Rotaru


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare