Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Nomenclatorul specialităţilor ştiintifice - consultari publice


19 iulie 2012

În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi atestare iniţiază, începînd cu 16 iulie 2012, consultările publice la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice”

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice” şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare: Proiectul de Hotărîre a Guvernului şi nota informativă sau la sediul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare situat pe adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et.10, bir. 1001.

Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 16 august 2012 dlui Minciună Vitalie, pe adresa electronică vitalie.minciuna@cnaa.gov.md sau dnei Mocanu Liuba, pe adresa electronică liuba.mocanu@cnaa.gov.md , sau la adresa: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et.10, bir. 1001, MD 2004, Chişinău. Telefon de contact: 022-294681, 022-294862.