CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/19.07.2012/

Nomenclatorul specialităţilor ştiintifice - consultari publice


19 iulie 2012

În conformitate cu art.6 al Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparenţa în procesul decizional, Consiliul Naţional pentru Acreditare şi atestare iniţiază, începînd cu 16 iulie 2012, consultările publice la proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice”

Proiectul de Hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea Nomenclatorului specialităţilor ştiinţifice” şi nota informativă sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare: Proiectul de Hotărîre a Guvernului şi nota informativă sau la sediul Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare situat pe adresa: or. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et.10, bir. 1001.

Recomandările pe marginea proiectului, supus consultării publice, pot fi expediate pînă pe data de 16 august 2012 dlui Minciună Vitalie, pe adresa electronică vitalie.minciuna@cnaa.gov.md sau dnei Mocanu Liuba, pe adresa electronică liuba.mocanu@cnaa.gov.md , sau la adresa: Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare, bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt, 180, et.10, bir. 1001, MD 2004, Chişinău. Telefon de contact: 022-294681, 022-294862.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare