Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


versiune pentru tipar

Şcoala doctorală francofonă de vară de la Chişinău a demonstrat viabilitate şi eficienţă


20 iulie 2012

În perioada de 9-16 iulie curent, în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „Ion Creangă”, s-au desfăşurat pentru a 4-a oară studii de vară pentru doctoranzi în cadrul proiectului european „Şcoala doctorală francofonă în domeniul ştiinţelor sociale” EDSS (Ecole Doctorale francophone en Sciences Sociales). Dna conf. dr. Ludmila Armaşu-Canţâr, şefa Departamentului studii doctorale şi post-doctorale al acestei instituţii de învăţământ superior, pe post şi de secretar ştiinţific al Comisiei de experţi în literatură şi folclor a CNAA, ne-a răspuns cu amabilitate la câteva întrebări.

– Dna Ludmila Armaşu-Canţâr, v-aş ruga să vă referiţi la istoricul şcolii doctorale de vară? Care este programul studiilor de la această ediţie? Cine sunt autorii prelegerilor?

– Universitatea noastră, în baza Convenţiei de colaborare cu Universitatea din Bucureşti, devine din 2004 partener în proiectul european EDSS. Din 2008 suntem membri ai Consorţiumului Ecole Doctorale en Sciences Sociales, iar subsemnata – membru al Consiliului Ştiinţific al Şcolii Doctorale pentru Europa Centrală şi Orientală. Anual, graţie acestui proiect, beneficiază de bursele de cercetare circa 30 de doctoranzi din Franţa, Germania, Bulgaria, România şi Moldova, coordonaţi de profesori de notorietate din aceste state, precum şi din Belgia şi Canada. Programul de mobilitate academică include anual o şcoala de iarnă la Bucureşti, o şcoală de primăvară la Sofia şi o şcoală de vară la Chişinău. Până în prezent peste 20 de doctoranzi ai instituţiei noastre au beneficiat de aceste burse şi mobilităţi.

Şi în anul curent, tradiţional, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” au convocat în perioada 9–16 iulie, la Chişinău, Şcoala doctorală francofonică în domeniul ştiinţelor sociale, în cadrul proiectului Agence Universitaire de la Francophonie „Collège Doctoral Francophone en Sciences Sociales”, având drept generic: „Le problème de l’individu en sciences sociales”(Problemele individului în ştiinţele sociale). La întrunirea doctoranzilor au participat: profesorii Daniel Bourmaud (Bordeaux), Jean-Michel de Waele (Bruxelles), Antony Todorov (Sofia), Cyril Lemieux (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris), Radu Toma, Alexandru Matei şi Dragoş Jipa (Universitatea din Bucureşti), Jean-Yves Grenier (Ecole des hautes études en sciences sociales, Paris), Snejana Druţă-Sulima (Universitatea „ Al. I. Cuza”, Iasi), Ludmila Armaşu-Canţâr, Petru Negură şi Andrei Cusco (UPSC „Ion Creangă”), Lilian Negură (Université d’Ottawa).

– Ce scopuri a urmărit şcoala doctorală de vară de la actuala ediţie?

– Ca şi în anii precedenţi obiectivul principal a vizat elaborarea unor teze de doctorat de calitate, formarea unor generaţii de cercetători competenţi, capabili să-şi promoveze studiile de cercetare la nivel naţional şi internaţional, extinderea ariei de cercetare, dar şi comunicarea într-o limbă de circulaţie internaţională cu profesori şi doctoranzi din cele mai prestigioase universităţi europene.

– Cum s-au manifestat tinerii cercetători din Republica Moldova?

– Colegii din Europa au remarcat interesul sporit, implicit şi rezultatele spectaculoase ale evoluţiei doctoranzilor noştri, care, cu mici excepţii, sunt solicitaţi pentru efectuarea studiilor de cercetare în universităţile din Paris, Bruxelles, Bordeaux, Laval, Bucureşti, Cluj, Iaşi. Evident, acest lucru ne bucură mult pentru că tinerii ne promovează imaginea ţării în lume. Totodată, revenind acasă, dânşii vor opta pentru valorile europene şi le vor promova în mediul de cercetare, fiind siguri că studiile obţinute acasă le-au permis integrarea în comunitatea ştiinţifică internaţională.

– La care rezultate speraţi?

– Credem că participarea la cât mai multe proiecte de acest fel ne va face eligibili pe plan internaţional. Tinerii noştri cercetători vor deveni mai încrezători în viitorul omului de ştiinţă, implementând ideea colegilor din ţările avansate: fără investiţii serioase în educaţie şi cercetare nu vom putea atinge nivelul dorit nici într-un domeniu.

– Vă mulţumesc mult! Să aveţi parte de cât mai mulţi tineri talentaţi cu dragoste de ştiinţă şi ţară!

A dialogat
Tatiana Rotaru