CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/25062012/

Cheorghe BĂCIOI la 70ani!


25 iunie 2012

În aceste zile toride de vară Dl Gheorghe Băcioi celebrează frumoasa vîrstă de 70 ani. Puţin încărunţit, dar mereu visător, animat, dar şi pe măsură cumpătat, sîrguincios şi cu mult spirit de disciplină, ţine piept zbuciumului anilor perindaţi.

S-a născut la 25 iunie 1942 in comuna Răspopeni, Şoldăneşti. Dintotdeuna a admirat cu mult entuziasm matematica - regina tuturor ştiinţelor, predestinaţia cărea este studiul relațiilor cantitative, modelelor de structură, de schimbare şi de spaţiu. A absolvit în 1970 Universitatea de Stat din Moldova, facultatea de fizică şi matematică. A lucrat o perioadă semnificativă din viaţă (1970- 1983) la Institutul de matematica al Academiei de Ştiinţe, fiind şi doctorand, delegat în or.Frunze iar ulterior în or.Dnepropetrovsk, unde activa conducătorul lui ştiinţific A.I.Egorov, reputat matematician, de care mereu îşi aminteşte cu mult drag. În 1975 susţine cu brio teza de doctor în stiinţe cu tema: Unele probleme de sinteză a dirijării optimale a sistemelor cu parametri de distribuţie. Lucrarea de doctorat avea o prestaţie ştiinţifică deosebită şi ar fi satisfăcut şi cele mai exigente rigori actuale. Între 1982-2000 are fericita ocazie s-ă înrădăcineze profund experienţa şi cunoştinţele sale în mediul studenţesc de la Universitatea Tehnica a Moldovei, predînd diverse compartimente ale matematicii superioare.

Începutul mileniului trei îl surprinde la Comisia Superioară de Atestare, modificată în 2004 în Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare. Aproape 12 ani este preocupat de pretenţioasele, dar şi nobilele probleme ale atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare, unde depune eforturi semnificative întru propăşirea sistemului de atestare. În 2012 este menţionat cu Diploma de gradul 1 a Guvernului Republicii Moldova pentru activitate prodigioasă, ireproşabilă şi îndelungată în cadrul autorităţilor administraţiei publice.

CNAA îi doreşte în continuare un car de ani fericiţi, sănătate şi mult noroc!


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare