CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/26092012/

Cooperare internatională: Traseul fizicianului Valeriu Canter: Chisinau- Stockholm- Dubna


26 septembrie 2012

Academicianul Valeriu Canțer, președintele Consiliului Național pentru Acreditare și Atestare al RM participă în perioada de 23-27 septembrie 2012, la lucrările Săptămânii doctoratului, organizată de Asociaţia Universităţilor Europene la Stockholm (Karolinska Institutet) din Suedia cu genericul EUA Doctoral Week: Global perspectives, Funding of Doctoral Education and Quality Assurance. În cadrul acesteia se vor desfășura trei evenimente, conectate între ele și axate pe cele mai relevante aspecte ale doctoratului: tendinţele şi perspectivele globale, finanţarea educaţiei doctorale şi asigurarea calităţii. După cum vedem, Europa a conștientizat faptul că avansarea în continuare a economiei statelor de pe continent, în condițiile de criză și stagnare, nu poate avea loc fără de pregătirea resurselor umane înalt calificate prin doctorat, eficientizarea studiilor și a cercetărilor sub aspect de cunoaștere excelentă a domeniilor și obținerea unor rezultate științifice relevante.

În contextul dat, își va prezenta punctul de vedere și delegatul Moldovei, dat fiind faptul că în țara noastră problema respectivă este de o actualitate stringentă: puțini tineri vin în știință, ea devenind în ultimele două decenii de tranziție neatractivă, cu perspective sumbre pentru cei ce o îmbrățișează. Totodată, vociferăm întruna privind integrarea noastră europeană, dezvoltarea durabilă a țării, care, lucru cunoscut, nu se va întâmpla fără de reforma educației și susținerea cercetării, fără de contribuția și entuziasmul celor tineri.

La săptămâna doctorală participă factori de decizie cu atribuţii în domeniu, cum ar fi directori ai agenţiilor de finanţare şi de asigurare a calităţii, vice-rectori, şefi ai studiilor doctorale, organizaţii finanţatoare, actori politici etc. – argumente forte pentru statele europene că ele vin la acest dialog cu propuneri și acțiuni concrete pentru a depăși situația în domeniul pregătirii cadrelor științifice. Cu alte informații vă puteți documenta la adresa: http://www.eua.be/eua_doctoral_week.aspx .

De la Stockholm academicianul Valeriu Canțer se va deplasa la Institutul Unificat de Cercetări Nucleare din Dubna, regiunea Moscova, marele oraș al fizicienilor din întreaga lume, în calitate de președinte al Comitetului Internaţional de Expertiză în domeniul Fizicii Stării Condensate (2009) din cadrul lui. Aici va participa la cea de a 112 sesiune a Consiliului științific al institutului (27-28 septembrie), la care va prezenta recomandările Comitetului de expertiză pe care îl conduce pe anumite probleme din domeniul fizicii stării condensate.

Agenda fizicianului Valeriu Canțer nu se încheie cu această acțiune la Dubna: concomitent, este solicitat să participe la Școala științifică internațională pentru tineret cu genericul „Neutronografia modernă” (24-28 septembrie). În cadrul ei, pe parcursul a două ore, savantul moldovean va prezenta prelegerea „Topological insulator materials and nanostructures for new emergent electronics, spintronics and energy conversion”. După cum ne-am convins, iarăși e vorba de tineret, de instruirea și informarea lui privind cele mai noi realizări științifice de pe Terra, care rămâne speranța de azi și de mâine a oricărei țări.

Amintim că Institutul Unificat de Cercetăгi Nucleare din Dubna, cu statut de centru ştiinţific de excelență internaţional, a fost fondat în 1956 de 18 state-membre, printre care și Republica Moldova, și 5 membri asociați. În această perioadă de mai bine de jumătate de secol el a stabilit relații de cooperare științifico-tehnică cu 700 de centre de cercetare și universități din 64 de state ale lumii. Institutul dispune de o bază experimentală și echipament științific de unicat, de care pot beneficia în egală măsură țările-membre. Are un buget anual de circa 100 mln dolari, ceea ce echivalează cu trei bugete pentru întreaga sferă de cercetare-dezvoltare din Republica Moldova. În institut sunt antrenați peste 5000 de cercetători, ca număr ei valorează cu potențialul a trei Academii de Științe ca a noastră. Aici savanții moldoveni realizează diverse studii, efectuează experimente și cercetări teoretice, tinerii pregătesc teze de doctorat, participă la training-uri în diferite domenii ale științei. Și încă o precizare: pe continentul european există doar 2 centre de excelenţă de cercetări nucleare – cel de la Dubna și CERN, amplasat lângă Geneva.

În imagini: la una din ședințele Comitetului Internaţional de Expertiză în domeniul Fizicii Stării Condensate, moderată de acad. Valeriu Canțer.

Tatiana Rotaru

P.S.: Corespondenţa a fost publicată în hebdomadarul „Literatura şi Arta” (13.09.2012), în revista „Săptămâna” (14.09.2012) şi o relatare succintă, în baza acestui material, a publicat săptămânalul „Făclia” (15.09.2012) cu titlul „Mihai Cimpoi, savant înalt preţuit de CNNA”.


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare