CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /news/2012/31082012/

Domnul profesor, doctor habilitat TEODOR MUNTEANU - 70 de ani


31 august 2012

ZIUA DE NAŞTERE este o minunată invenţie a naturii, conform căreia fiecare dintre noi trebuie să apară lumii ca personalitate, trebuie să vorbească despre sine aşa încât să se producă valoarea necondiţionată a existenţei sale.

Este fericit omul care îşi sărbătoreşte ZIUA DE NAŞTERE prin cifre rotunde, care dau rost fiecăruia an adăugat trecerii prin viaţă.

PROFESORUL Teodor MUNTEANU îşi trăieşte viaţa plină de realizări din 15 august 1942, având parte de bucurii vii şi reuşite frumoase, în lumea reală a ŞTIINŢEI stăpânind cunoaşterea fizicii corpului solid, a semimetalelor, a semiconductorilor, supraconductorilor, temperaturilor joase şi campurilor magnetice puternice.

Eminenţa spiritului Profesorului Teodor Munteanu se face văzută încă din 1966, când era lector la catedra de fizică a Institutului Pedagogic din Tiraspol, ulterior devenind doctorand la Institutul de Fizică Aplicată al AŞM, specialitatea 01.04.10 – Fizica şi ingineria semiconductorilor. În 1988 susţine teza de doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, iar în 2001 obţine şi titlul ştiinţifico-didactic de profesor universitar. A pregătit 6 doctori în ştiinţe fizico-matematice, a publicat circa 230 lucrări ştiinţifice inclusiv 2 monografii, 50 de articole în enciclopedii şi un dicţionar tehnic. Domnul profesor este Consilier de Stat al Republicii Moldova, clasa III (2002).

Având un caracter nobil şi fiind bine organizat, a reuşit să-şi afirme talentul de cercetător de la colaborator ştiinţific inferior (1971) până la şef de laborator (Fizica semimetalelor) în 1993 şi, de asemenea, competenţa ştiinţifică în cadrul Redacţiei Enciclopediei Moldoveneşti, secţia ştiinţe fizico-matematice (1973-1974).

Domnul Profesor pune mult preţ pe ceea ce face, având ferma convingere că a face bine un lucru este rostul vieţii sale şi, în funcţia sa de Vicepreşedinte al CSA (1999-2005) şi de Şef Direcţie Atestare a CNAA (2005-2012) a deşteptat şi a menţinut această convingere în raporturile funcţionale cu subalternii. Ca reprezentant al R. Moldova şi membru al Consiliului Ştiinţific al Laboratorului Internaţional de Câmpuri magnetice puternice şi Temperaturi joase din Wroclaw, Polonia, profesorul T. Munteanu dă dovadă de o adevărată dăruire în descoperirea noului care bucură şi care ne face mai înţelepţi în cunoaşterea şi preţuirea Reginei ştiinţelor – Fizica.

Aflându-se în mijlocul vieţii, ca unul perfect pentru a deveni împlinit totalmente, Profesorul Teodor MUNTEANU nu este supărat pe lume, el venerează lumea în care trăieşte şi pacea sufletului este cel mai mare bun pe care îl are. Prin raţiune se realizează pe sine în societatea cunoaşterii, iar prin afecţiune se realizează într-o familie onorabilă, ca expresie a unei modalităţi de a trăi.

Fiecare fiinţă umană îşi scrie istoria sa în lume, ca o semnificaţie majoră adăugată naturii; adevărul, binele şi frumosul fiind reperele fundamentale în acest parcurs unic. Prin realizările sale, prin esenţa faptelor şi a ideilor, prin libertatea şi demnitatea sa, prin intelectul călăuzitor, DESTINUL Profesorului Teodor MUNTEANU este marcat de conştiinţă şi valoare.

CNAA VĂ felicită, onorat Profesor, Vă doreşte sănătate şi multe reuşite în viaţă, care, asociată numelui Dvs., este atât de frumoasă!


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare