Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


06.01.05 – Ameliorarea şi producerea seminţelor


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice:
Ştiinţe agricole

Formula specialităţii:
Ameliorarea plantelor este ştiinţa despre soiurilor şi hibrizilor noi de plante agricole şi îmbunătăţirea celor existente. Se selectează cele mai preţioase forme, apreciind nivelul de productivitate şi calitatea recoltei; nivelul de rezistenţă la factorii biotici (influenţa patogenilor şi insectelor) şi abiotici (t0 joasă şi înaltă, deficitul de apă în sol ş.a.) în pepiniera de selecţie, control şi concurs.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 06.01.05- Ameliorarea şi producerea seminţelor necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: analiza genetică şi poligenia, analiza citologică, analiza unor fragmente de ADN-lui, analiza nivelului de rezistenţă la frig (ger) şi secetă cu ajutorul metodelor fiziologice şi biochimice; crearea sectoarelor cu sol infectat şi testarea formelor preţioase pe acest fond de diferiţi patogeni ş.a. Crearea prin cultura ţesutului noi genotipuri de plante şi studierea lor în pepinierele de selecţie ş.a

Organizarea moleculară a ADN-lui, ARN-lui, proteinelor. Structura şi funcţia genei, mecanismele de reglare a expresiei genice, organizarea moleculară a genomului, metodele de cercetare a genomului se referă la biologia moleculară.

Ameliorarea se bazează pe metodologii de genetică ca: hibridarea intra-, interspecifică, intergenerică, crearea formelor haploide, poliploide, hetero- şi homozigote, mutageneza spontană şi indusă, mutageneza fizică şi chimică ş.a.

Cultura de ţesuturi şi celule, cultura “in vitro” se referă la specialitatea biotehnologia.

Fotosinteza şi biosinteza, organizarea sistemelor biologice, utilizarea micro- şi macro elementelor, transformarea energiei în celule se referă la fiziologia plantelor.

Comportamentul celular, nucleul celular, citoscheletul, creşterea şi diviziunea celulei se referă la citologie.

Compoziţia chimică a plantelor (substanţelor proteice, glucidele, grăsimile, lipidele, vitaminele, substanţele secundare) şi transformările chimice se referă la biochimie.

Studiul fitopatogenilor, virozelor, ciupercilor, imunitatea la boli se referă la virusologie.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. P.Buiucli, doctor habilitat în ştiinţe biologice, profesor universitar, şef de laborator, Institutul de Genetică al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Maria Gonceariuc, doctor hab. ştiinţe agricole, şef de grupă, Institutul de Genetică al A.Ş.M.