CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /nomenclature/art-culture/170001/exam/

Programa examenului de doctorat

17.00.01 – Arte audio-vizuale (cu specificarea: artă teatrală; artă muzicală; artă cinematografică, televiziune şi alte genuri de artă audiovizuală)

Recomandări metodice generale

Societatea noastră are nevoie nu numai de dezvoltare economică, dar şi de dezvoltare culturală, spirituală, aici vin în ajutor ştiinţele umanistice, printre care domeniul de studiul artelor se ocupă de cercetări care contribuie la dezvoltarea atât a artelor, cât şi a societăţii.

Specialitatea „Arta teatrală” este unica disciplină care studiază istoria şi teoria fenomenului teatral şi propune un sistem propriu de analiză şi interpretare.

Scopul acestei discipline constă în studierea artei teatrale în baza conexiunii între artă şi ştiinţă. Teatrologia este o ştiinţă care reflectă diferite componente ale artei teatrale, precum sunt: dramaturgia, arta actorului, arta regizorală, arta muzicală, arta scenografică, arhitectura teatrală, publicul, care sunt studiate în mod complex, cât şi fiecare în parte, De aceea teatrologia se bazează pe cunoştinţe din mai multe domenii, apropiindu-se, în metode de cercetare, de filosofie şi estetică, de psihologie şi sociologie, de teoria dramei şi critica literară.

Cercetătorul trebuie să aibă cunoştinţe din diferite domenii legate de arta spectacolului şi de disciplinele adiacente şi complementare. Să aibă o bună pregătire în domeniul istoriei şi teoriei teatrului, literaturii, filosofiei, psihologiei etc. Să fie capabil de a analiza diferite laturi ale problemei studiate. Să posede limba literară şi să aibă un stil individual. O deosebită importanţă are dragostea faţă de arta teatrală şi faţă da istoria culturii, cunoaşterea diverselor curente estetice şi a vieţii teatrale.

Conţinutul cursului

Compartimente:


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare