Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


03.00.09 – Entomologie


Aprobat
Hotarârea Prezidiului CSA a RM
din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Biologie

Formula specialităţii
Entomologia (ştiinţe biologice) este o ramură a biologiei care se ocupă cu studiul insectelor sub aspect sistematic, morfologic, biologic, zoogeografic etc.

Sferele de cercetare.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea multor probleme în cercetările ştiinţifice la specialitatea 03.00.09 – entomologie este imposibilă fără antrenarea metodelor contemporane, obiectivelor şi a realizărilor altor discipline adiacente: biofizica, biologia moleculară, biochimia, fiziologia omului şi a animalelor, genetica, pedologia, zoologia solului, biologia dezvoltării, ecologia etc. Disciplinele indicate mai sus studiază obiecte concrete şi au o legătură directă cu entomologia, contribuie la cunoaşterea lumii vii sub diferite aspecte.
Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Entomologie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinerea la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, şef al Laboratorului de Entomologie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.
  2. Neculiseanu Zaharia, doctor în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător, colaborator ştiinţific coordonator al Institutului de Zoologie al A.Ş.M.

Recenzent

  1. Laboratorul de Entomologie al Institutului de Zoologie al A.Ş.M. Conducător: Derjanschi Valeriu, doctor habilitat în ştiinţe biologice, conferenţiar cercetător.