Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.09.01 – Electromecanică, maşini electrice, sisteme de acţionare, aparate şi dispozitive electrice


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific pentru obţinerea gradului ştiinţific
Tehnice.

Formula specialităţii
Electromecanica – domeniul ştiinţei şi tehnicii ce ţin de problemele transformării diverselor forme de energii în energie electrică şi a energiei electrice în energie mecanică şi include elaborarea, proiectarea optimă, tehnologia producerii, exploatării, reparaţiei şi ajustării sistemelor electromecanice, inclusiv a transformatoarelor, maşinilor, aparatelor, dispozitivelor electrice, acţionărilor electrice utilizate ca formă principală de obţinere şi consum a energiei electrice în realizarea proceselor tehnologice de confecţionare a produselor industriale şi agricole.
Importanţa soluţionării problemelor ştiinţifice şi tehnice ce ţin de specialitate se referă la elaborarea noilor construcţii şi tehnologii de confecţionare a maşinilor şi aparatelor electromecanice la perfecţionarea şi calcul optim utilizat în sistemele electromecanice, pentru asigurarea fiabilităţii funcţionării, ridicării productivităţii, confortului de muncă şi ocrotirea mediului înconjurător.

Domeniile de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitarea de specialităţile adiacente:

Particularităţile caracteristice cercetărilor din domeniul specialităţii 05.09.01 de alte cercetări analogice în domeniul specialităţilor conexe pot fi date după cum urmează:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Ambros Tudor, d.ş.t., profesor universitar, şef. Catedră Electromecanică, Facultatea Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei
  2. Sobor Ion, d.ş.t., conferenţiar universitar, catedră Electromecanică, Facultatea Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei

Recenzenţii

  1. Todos Petru, d.ş.t. profesor universitar, prim-prorector Universitatea Tehnică a Moldovei
  2. Stratan Ion, d.ş.t., profesor universitar, decan, Facultatea de Energetică, Universitatea Tehnică a Moldovei