Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.12.14 – Sisteme, reţele şi dispozitive de telecomunicaţii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Tehnică, fizico-matematice

Formula specialităţii.
Specialitatea cuprinde elaborarea şi dezvoltarea teoriei transmisiunii informaţiei, perfecţionarea şi elaborarea sistemelor şi dispozitivelor cu indici de calitate performanţi pentru reţelele de telecomunicaţii.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Cercetările ştiinţifice ce ţin de specialitatea 05.12.14 necesită utilizarea unor metode specifice din domenii adiacente.

Controlul, standardizarea, estimarea şi asigurarea calităţii de funcţionare al sistemelor, reţelelor şi dispozitivelor de telecomunicaţii se efectuează apelând la specialităţile 05.11.15 şi 05.11.16.

Utilizarea purtătoarei optice pentru prelucrarea şi transmisiunea informaţiei prin eter şi prin cablul optic în sistemele şi reţelele de telecomunicaţii posedă tangenţe cu specialitatea 05.12.20.

Baza de elemente ce se utilizează în sistemele şi reţelele de telecomunicaţii trebuie să fie compatibilă cu baza de elemente a tehnicii de calcul care se referă la specialitatea 05.13.05.

Tendinţe importante în dezvoltarea telecomunicaţiilor moderne reprezintă convergenţa şi integrarea reţelelor de calculatoare ce se referă la specialitatea 05.13.13 cu reţelele de telecomunicaţii convenţionale şi dezvoltarea reţelelor inteligente de comunicaţii.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Nistiriuc Pavel, doctor în ştiinţe fizico-matematice conferenţiar universitar, şef catedră „Sisteme optoelectronice”, UTM.
  2. Bodiul Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice profesor universitar, catedra „Sisteme optoelectronice”, UTM .
Recenzentii:
  1. Bejan Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice conferenţiar universitar, şef catedră „Telecomunicaţii”, UTM.
  2. Sârbu Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice profesor universitar, catedra „Telecomunicaţii”, UTM.
  3. Nazaroi Ion, doctor în ştiinţe tehnice conferenţiar universitar, şef de departament S.A. MoldTelecom.