Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.12.20 – Sisteme şi dispozitive optoelectronice de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific.
Tehnică, fizico-matematice

Formula specialităţii.
Specialitatea cuprinde perfecţionarea şi elaborarea de noi metode şi principii de prelucrare a informaţiei, elaborarea sistemelor şi dispozitivelor optoelectronice cu indici de calitate performanţi pentru sistemele de telecomunicaţii şi de prelucrare a informaţiei.

Direcţiile de cercetare.


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente

Cercetările ştiinţifice ce ţin de specialitatea 05.12.20 necesită utilizarea unor metode specifice din domenii adiacente.

Controlul, standardizarea, estimarea şi asigurarea calităţii de funcţionare al sistemelor şi dispozitivelor optoelectronice se efectuează apelând la specialităţile 05.11.15 şi 05.11.16.

Sistemele şi dispozitivele optoelectronice posedă tangenţe cu specialitatea 05.12.14.

Baza de elemente ce se utilizează în sistemele de comunicaţii optice şi de prelucrare a informaţiei trebuie să fie compatibilă cu baza de elemente a tehnicii de calcul care se referă la specialitatea 05.13.05

Dezvoltarea reţelelor inteligente de comunicaţii prevede armonizarea sistemelor optoelectronice de telecomunicaţii cu reţelele de calculatoare care se referă la specialitatea 05.13.13.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:

  1. Nistiriuc Pavel, doctor în ştiinţe fizico-matematice conferenţiar universitar, şef catedră „Sisteme optoelectronice”, UTM.
  2. Bodiul Pavel, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice profesor universitar, catedra „Sisteme optoelectronice”, UTM .
Recenzentii:
  1. Bejan Nicolae, doctor în ştiinţe fizico-matematice conferenţiar universitar, şef catedră „Telecomunicaţii”, UTM.
  2. Sârbu Nicolae, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice profesor universitar, catedra „Telecomunicaţii”, UTM.
  3. Nazaroi Ion, doctor în ştiinţe tehnice conferenţiar universitar, şef de departament S.A. MoldTelecom.