Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.14.05 – Bazele teoretice ale termotehnicii


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Tehnica

Formula specialităţii
Bazele teoretice ale termotehnicii este disciplina care are ca scop formarea principiilor legităţilor de dezvoltare a sistemelor termodinamice şi metodelor termoenergetice ale proceselor legate de construcţia maşinilor. Bazele teoretice ale termotehnicii ca disciplină tehnico-ştiinţifică studiază legile fundamentale ale fenomenelor de transfer de impuls, căldură şi masă, care au loc în flux şi volum în lichide, gaze, suspensii atât omogene, cât şi în compoziţii materiale ale corpurilor capilar-poroase cu diferite proprietăţi mecanice, fizico-chimice şi biochimice. Specialitatea prevede investigaţii ştiinţifice în dezvoltarea şi perfecţionarea aspectelor teoretice, legităţilor de bază şi elaborarea noilor procese şi maşini (termice) la folosirea fenomenelor de interacţiune a câmpurilor electrice şi magnetice cu materialele de acţiune în procesele termice de încălzire, răcire, umezire, uscare, evaporare. Studierea proceselor noi de tratare şi elaborarea parametrilor tehnici optimi de realizare; elaborarea principiilor de bază şi implementarea lor în industria termotehnică şi de construcţii a maşinilor noi. Cercetările în domeniul bazelor teoretice ale termotehnicii sunt efectuate utilizând un ansamblu de metode generale ale: termodinamicii, teoriei transferului de căldură şi masă, conducţiei termice, convecţiei, analizei şi sintezei, modelării matematice şi fizice, statisticii şi a.

Direcţii de cercetare
În cadrul specialităţii ştiinţifice „Bazele teoretice ale termotehnicii” se efectuează investigaţii ce includ:


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

Delimitări de specialităţi adiacente

05.14.01. Energetica generală; sisteme energetice. Utilizarea principiilor şi cerinţelor fundamentale energetice şi a sistemelor energetice în cercetarea şi elaborarea noilor viziuni teoretice ale termotehnicii.

05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială. Utilizarea legităţilor termoenergeticii la dezvoltarea bazelor teoretice ale termotehnicii

05.14.08 Surse noi şi regenerabile de energie. Utilizarea surselor noi şi regenerabile de energie în procesele termotehnicii. Argumentarea lor teoretică; viziuni de perspectivă.

Delimitări de specialităţi complementare

01.01.01 Analiza matematică. Aplicarea bazelor ştiinţifice de analiză matematică la argumentarea şi întemeierea bazelor teoretice ale termotehnicii.

01.04.01 Aparate şi metode ale experimentului fizic. Utilizarea aparatajului şi metodelor experimentului fizic în studierea şi elaborarea noilor legităţi teoretice ale termotehnicii.

01.04.02 Fizica teoretică şi matematică. Utilizarea fizicii teoretice şi matematicii la argumentarea şi modelarea teoretică a termotehnicii.

01.04.09 Procese fizice la temperaturi joase. Utilizarea metodelor şi aplicarea rezultatelor fizicii la temperaturi joase la studierea şi elaborarea proceselor de deshidratare a materialelor prime.

01.04.11 Fizica fenomenelor electrice şi magnetice. Utilizarea metodelor şi avantajelor fenomenelor electromagnetice la formarea şi dezvoltarea bazelor noi teoretice ale termotehnicii.

01.04.14 Termofizica şi termotehnica. Utilizarea metodelor de termofizică şi termotehnică în studierea proceselor de transfer de căldură şi masă la argumentarea bazelor teoretice ale termotehnicii.

05.02.13 Maşini şi echipamente (pe ramuri). Utilizarea maşinilor şi echipamentului la asigurarea şi realizarea metodelor noi de bază în dezvoltarea termotehnicii.

05.04.01 Maşini termice. Studierea proceselor de tranfer de căldură şi masă în maşini termice cu scopul modernizării şi optimizării legităţilor de bază a termotehnicii (la încălzire, fierbere, evaporare).

05.11.01 Aparate şi metode de măsurare (conform mărimilor fizice măsurate). Folosirea aparatelor şi metodelor de măsurare şi determinare a parametrilor şi proprietăţilor termofizice, mecanice la dezvoltarea bazelor termotehnicii.

05.17.08 Procese şi utilaje în tehnologia chimică. Utilizarea proceselor şi utilajelor în tehnologia chimică la transferul de căldură şi masă în cazul transformărilor chimice.

05.17.20 Tehnologia utilizării deşeurilor, tratării apelor reziduale şi gazelor de evacuare. Utilizarea bazelor ştiinţifice şi practice ale metodelor de protecţie a mediului ambiant cu deşeuri solide, lichide şi gazoase în termotehnică.

05.18.01 Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor).

Investigarea proceselor de transfer de căldură şi masă în fenomenele termotehnicii, crearea bazei teoretice a proceselor tehnologice, metodelor de analiză şi calcul, elaborarea parametrilor optimi de realizare.

05.18.03 Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale. Optimizarea schimbului de masă şi căldură şi elaborarea principiilor de bază a termotehnicii în procesele din tehnologiile păstrării şi prelucrării materiei prime.

05.18.12 Procese şi aparate în industria alimentară. Utilizarea proceselor şi aparatelor noi în industria alimentară cu scopul elaborărilor noilor legităţi teoretice în termotehnică.

05.26.03 Securitatea incendiară şi industrială (pe ramuri). Elaborarea proceselor şi maşinilor de prelucrare a materialelor în concordanţă cu cerinţele securităţii incendiare şi industriale.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Bologa Mircea, d.h.ş. teh., academician, Director Centru Probleme Electrofizice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  2. Cojuhari Ion, d.h.ş. teh., cercetător ştiinţific principal, Laboratorul Metode Electrice de Dirijare a Proceselor Termice, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.

Recenzenţii:

  1. Cernica Ion, d.ş. teh., conferenţiar, Universitatea Tehnică a Moldovei
  2. Motorin Oleg, d.ş. teh., cercetător ştiinţific superior, Institutul de Fizică Aplicată al Academiei de Ştiinţe a Moldovei