Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.14.08 – Surse noi şi regenerabile de energie


Paşaportul specialităţii:

I. Domeniul ştiinţific în care se conferă gradele ştiinţifice
Tehnica

II. Formula specialităţii

Surse noi şi regenerabile de energie este o ramură a ştiinţei şi tehnicii ce ţine de utilizarea surselor regenerabile de energie, includerea acestora în circuitul economiei naţionale şi cuprinde cunoştinţe despre legităţile de formare, metodele de evaluare a potenţialului energetic disponibil al diferitor tipuri de surse şi de conversie în energie electrică, mecanică şi termică, calculul parametrilor şi regimurilor, proiectare, comandă, montare şi exploatare a instalaţiilor energetice care funcţionează în baza surselor regenerabile de energie.

Importanţa soluţionării problemelor ştiinţifice şi tehnice ale specialităţii constă în majorarea eficienţei metodelor cunoscute de transformare a energiilor regenerabile în alte tipuri, inclusiv a metodelor de cogenerare şi trigenerare, conceperea şi crearea noilor metode şi mijloacelor tehnice de conversie a energiei fluxurilor de apă, radiaţiei solare, energiei vântului, energiei biomasei, precum şi perfecţionarea metodelor şi echipamentelor de stocare şi acumulare a energiei, compatibile cu sistemul energetic tradiţional.

III. Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:


Specialităţi complementare:

VI. Delimitările de specialităţi adiacente

 • 05.14.01 Energetica generală; sisteme energetice. Obiectul investigaţiilor îl constituie relaţiile mutuale şi particularităţile de separabilitate ale sistemelor electroenergetice, inclusiv şi în baza surselor regenerabile de energie care formează sisteme şi reţele autonome electrice.
 • 05.14.02 Centrale electrice (partea electrică), reţele electrice, sisteme electroenergetice şi dirijarea lor. Cercetări complexe a legităţilor privind planificarea dezvoltării, proiectarea şi exploatarea centralelor electrice, liniilor de transport şi a celor de distribuţie a energiei electrice.
 • 05.14.12 Tehnica tensiunilor înalte. Investigaţii privind fenomenele fizice în izolaţie, realizarea sistemelor de izolaţie şi exploatarea izolaţiei în echipamente electrotehnice şi în reţelele electrice de înaltă tensiune ( la tensiuni de peste 1000 V). Utilizarea tensiunilor înalte în scopuri tehnologice. Legităţile privind influenţa câmpurilor puternice electrice şi magnetice asupra materialelor.
 • 05.14.04 Centrale termoenergetice (partea termică), termoenergetica industrială. Obiectivul cercetărilor îl constituie procesele termice în centrale, proiectarea subansmblurilor funcţionale, menţinerea proceselor tehnologice şi automatizarea lor, optimizarea regimurilor de funcţionare şi majorarea eficienţii folosirii resurselor primare la producerea energiei termice şi electrice.
 • Date despre autorii paşapoartelor specialităţilor ştiinţifice, programelor examenelor de doctorat şi recenzenţii lor.

  Autori:

  1. Dulgheru Valeriu, d.h.ş.t., prof. univ., şef catedră
  2. Sobor Ion, dr. în tehnică, prof. univ

  Recenzent:

  1. Todos Petru, d.ş.t., prof. universitar, prorector, Universitatea Tehnică a Moldovei.
  2. Berzan Vladimir, d.h.ş.t., prof. univ., dir. Institutul de Energetică a A.Ş.M.