Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare (cu specificarea produselor şi procedeelor)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţei în care se conferă gradul ştiinţific:
Tehnica

Formula specialităţii
Tehnologia produselor alimentare este o ramură a ştiinţelor tehnice care cuprinde elaborări, argumentări teoretice şi experimentale a principiilor ştiinţifice de fabricare a produselor alimentare. Tehnologia produselor alimentare include investigaţii teoretice şi practice destinate modernizării fluxului tehnologic de producere a alimentelor, ameliorării calităţii lor, optimizării procedeelor şi metodelor de obţinere a semifabricatelor şi produselor finite, elaborării produselor şi tehnologiilor noi. De asemenea tehnologia produselor alimentare cuprinde elaborări legate de monitorizarea fluxului tehnologic de producţie, metodele de verificare a proprietăţilor alimentelor în scopul obţinerii produselor sigure pentru consum.

Scopul investigaţiilor este elaborarea principiilor şi metodelor ştiinţifice argumentate de fabricare a produselor alimentare pentru majorării randamentului produselor, ameliorării calităţii lor, inclusiv majorării valorii nutritive a produselor finite, elaborarea metodelor de prevenire riscului de alterare produselor în urma tratamentului tehnologic. Aria problemelor tehnice a specialităţii tehnologia produselor alimentare cuprinde optimizarea parametrilor tehnici şi tehnologici a liniilor, staţiilor tehnologice de fabricare a produselor alimentare, reducerea consumului de energie, majorarea eficacităţii utilajului tehnologic, elaborarea schemelor tehnologice de producere a produselor alimentare.

Specialitatea 05.18.01 „Tehnologia produselor alimentare” include următoarele specializări:

Domeniul de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
În baza tehnologiei alimentare şi ştiinţei despre produsele alimentare sunt unele concepţii ştiinţifice, principii metodologice fundamentale. În acest sens aria domeniilor de cercetare ştiinţifică la specialitatea 05.18.01 include unele elemente ştiinţifice comune cu specialităţile adiacente. Concomitent, obiectele de investigaţii, rezultatele obţinute, utilizarea lor – sunt diverse.

Spre deosebire de specialitatea 05.18.01 – Tehnologia păstrării şi prelucrării produselor vegetale (agricultură), această specialitate, a ştiinţelor tehnice, include domeniile de cercetare în bazele teoretice ale conservării, microbiologia alimentară, procesarea materiilor prime vegetale, monitorizarea fluxului tehnologic de prelucrare a fructelor, legumelor, parametrii procesului tehnologic, metode de prevenire a alterării produselor în timpul păstrării. În principiu, deosebirea specialităţii 05.18.01 (ştiinţe tehnice) de specialitatea 05.18.03 (ştiinţe agricole) constă în obiectele de investigaţii. Pentru ştiinţele tehnice obiectele principale de investigaţii sunt: tehnologia, procesarea şi monitorizarea fluxului tehnologic de prelucrare şi păstrare a materiilor prime şi produselor vegetale. Obiectul comun de cercetare pentru specializările numite – fructe, legume, pomuşoare.

Spre deosebire de specialitatea 05.18.07 – Tehnologia băuturilor alcoolice şi nealcoolice, aria de activitate ştiinţifică a specialităţii 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare, include produse care pot fi obţinute sau tratate prin diferite metode, în special fără utilizarea fermentării alcoolice. De asemenea specialitatea 05.18.01 se deosebeşte prin cercetări şi elaborări fluxului tehnologic de conservare, metode de prevenire a fermentaţiei alcoolice, stabilizării substanţelor biologic active a sucurilor din fructe, legume, nectare şi alte produse alimentare lichide.

Particularitatea specialităţii 05.18.01 faţă de specialitatea 05.18.12 – Procese şi aparate în industria alimentară constă în aprecierea eficacităţii parametrilor proceselor tehnologice şi influenţa lor asupra valorii nutritive şi proprietăţilor senzoriale a produselor alimentare. Specialitatea 05.18.01 include investigaţii de verificare a proceselor şi aparatelor în scopul rezolvării problemelor tehnologice, obţinerea produselor alimentare de calitate şi sigure pentru consum.

Diferenţa între specialitatea 05.18.01 şi specialitatea adiacentă 05.18.15 – Merceologia produselor alimentare, constă în aceea că obiectul de bază a merceologiei produselor alimentare este produsul alimentar finit destinat pentru comercializare. Problema de bază a specialităţii tehnologia produselor alimentare este obţinerea, fabricarea produsului cu efectuarea cercetărilor ştiinţifice legate de obţinerea reţetelor alimentelor, compoziţiilor, cercetărilor destinate organizării fluxului tehnologic de producţie, modificărilor componentelor produselor şi altele.

Spre deosebire de specialitatea 05.18.21 – Controlul şi certificarea produselor alimentare, aria de investigaţii a specialităţii 05.18.01 – Tehnologia produselor alimentare, cuprinde monitorizarea fluxului tehnologic de producţie, elaborarea metodelor de verificare a parametrilor procesului tehnologic, elaborarea metodelor noi de apreciere a calităţii produselor alimentare care potenţial pot fi standardizate pentru controlul alimentelor.

Particularitatea specialităţii 05.18.01 faţă de specialitatea 03.00.23 – Biotehnologie constă în cercetări şi elaborări metodelor, procedeelor de prelucrare materiilor prime genetic modificate, elaborarea tehnologiilor industriale de obţinere produselor alimentare prin procese biochimice cu utilizarea enzimelor şi microorganismelor genetic modificate, preparatelor biologici antimicrobiale. De asemenea, specialitatea 05.18.01 cuprinde investigaţii legate de elaborarea metodelor de conservarea materiilor prime, alimentelor pe baza principiului de bioză.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Pavel Tatarov, dr. hab. prof. univ.,şef de catedră Tehnologia conservării, UTM

Recenzenţii:

  1. Grigore Musteaţă, dr. conf. univ., UTM.
  2. Anatol Balanuţă, dr. prof. univ., UTM.