CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /nomenclature/law/120008/exam/

Programa examenului de doctorat

12.00.08 – Drept penal (cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal; criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; teoria activităţii investigativ-operative)

Recomandări metodice generale

Existenţa specialităţii 12.00.08. – Drept penal cu specificarea: drept penal; criminologie; drept procesual penal, criminalistică; expertiză judiciară; drept execuţional; şi teoria activităţii investigativ-operative este condiţionată de necesităţile sociale ce ţin de asigurarea teoretică şi practică a măsurilor de contracarare a criminalităţii. Având un caracter multidisciplinar, specialitatea 12.00.08 implică o vastă cercetare ştiinţifică în planul infracţiunii, al personalităţii infractorului şi a criminalităţii în general, a statutului organelor care aplică normele procesual penale, aplicarea noilor instituţii ale Dreptului procesual penal în contextul apariţiei şi dezvoltării lor istorice şi în concordanţă cu reformele judiciare, determinarea instituţiilor şi şcolilor ce au contribuit la apariţia şi dezvoltarea ştiinţei criminalistice, clarificarea regimului juridic al măsurilor operative de investigare, etc. Eficacitatea măsurilor de control asupra criminalităţii constă în rezolvarea oportună a problemelor referitoare la cunoaşterea fenomenului criminalităţii, la justa apreciere a stării şi tendinţelor acestuia în Republica Moldova, la descoperirea cauzelor şi condiţiilor, a factorilor şi împrejurărilor ce favorizează săvârşirea infracţiunilor, pronosticarea criminalităţii şi a altor devianţe sociale, elaborarea măsurilor eficiente de prevenire şi combatere.

Scopul cercetărilor în cadrul specialităţii 12.00.08. este de a realiza studiul ştiinţific al criminalităţii şi al profilaxiei acesteia prin prisma reacţiei sociale faţă de fenomenul infracţional.

Obiectivele de formare în cadrul specialităţii 12.00.08.
Drept penal cu specificarea:

La nivel educativ:

La nivel de cunoaştere şi înţelegere:

La nivel de aplicare:

La nivel de integrare:

Сonţinutul cursului

Compartimente:


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare