Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.05 – Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie)


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Specialitatea “Boli interne” cuprinde un grup heterogen de boli, ce afectează organele interne ale organismului uman, dar şi alte organe sau sisteme .

Medicina internă se ocupă de studierea particularităţilor epidemiologice ale bolilor interne, etiologiei, patogeniei, tabloului clinic, metodelor de diagnostic diferenţial(clinic, de laborator şi instrumentale), tratament, prognostic şi profilaxie a lor, inclusiv evoluţia bolilor interne în Republica Moldova, elaborarea unor metode noi de diagnostic, tratament şi profilaxie.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Studiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.05 – Boli interne (cu specificare: pulmonologie, gastroenterologie, hepatologie, nefrologie, diagnostic funcţional şi endoscopie) pot fi realizate numai în context cu alte discipline adiacente şi complementare, în special cu : fiziologia şi patofiziologia omului, anatomia patologică, diagnosticul clinic şi de laborator, biochimia, radiobiologia, microbiologia şi virusologia, alergologia şi imunologia, biologia şi genetica medicală, farmacologia şi farmacologia clinică şi alte disciplini fundamentale şi clinice, care stau la baza medicinii interne.

În cercetările ştiinţifice se va pune accentul pe studierea particularităţilor patologiei regio-nale din R.Moldova, inclusiv epidemiologia, factorii etiologici şi de risc, unele particulari-tăţi clinice a bolilor interne, diagnosticului şi tratamentului contemporan, folosind unele re-medii farmacologice noi, inclusiv naţionale.

Dintre specialităţile adiacente pot fi enumerate următoarele:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii
  1. C.Babiuc, şef catedrei Medicină internă N.1, d.ş.m., profesor
  2. Ambros F. – d.ş.m., conferenţiar