Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.27 – Chirurgie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Chirurgia este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de cercetarea etiologiei, patogeniei, clinicii, diagnosticului, tratamentului şi profilaxiei maladiilor organelor şi sistemelor organismului uman, la baza căruia stau metodele chirurgicale de tratament şi totodată se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.27 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie normală şi patologică, imagistica medicală, balneologie şi, fizioterapie, medicina tradiţională, diagnostic de laborator imunologie şi alergologie, farmacologie şi farmacologie clinică, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru chirurgie nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor chirurgicale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor chirurgicale.

Tratamentul chirurgical al maladiilor ginecologice se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”.

Problemele ce ţin de tratamentul chirurgical al organelor văzului se încadrează în specialitatea „Oftalmologie”.

Tratamentul maladiilor oncologice, ce necesită utilizarea metodelor chirurgicale, cât şi a celor terapeutice, se referă la specialitatea „Oncologie şi radioterapie”. Tratamentul chirurgical al regiunii maxilofaciale ţine de domeniul specialităţii „Stomatologie (şi chirurgia maxilofacială)”.

Cercetarea proceselor tratamentului chirurgical al deformărilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor şi, de asemenea, a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor, se referă la specialitatea „Ortopedie şi traumatologie”.

De la specialităţile „Endocrinologie”, „Dermatologie şi venerologie”, „Ftiziopneumologie” cercetările în specialitatea „Chirurgie” se evidenţiază prin faptul că acestea se referă doar la tratamentul chirurgical al maladiilor corespunzătoare.

Specialitatea „Chirurgie” spre deosebire de specialitatea „Neurologie” nu examinează problemele metodelor chirurgicale de tratare a sistemului nervos central şi periferic.

„Chirurgia”, spre deosebire de specialitatea „Chirurgie pediatrică”, examinează doar procesele fiziologice şi patologice ce au loc în organismul contingentului matur de pacienţi supus intervenţiilor chirurgicale şi de asemenea, elaborează şi perfecţionează metodele chirurgicale ce se referă în egală măsură la toate categoriile de pacienţi.

Metodele chirurgicale de tratare a maladiilor sistemului urinar şi ale organelor de reproducere masculină se referă la specialitatea „Urologie”.

Metodologia măsurilor pre- şi postoperatorii, particularităţile patogeniei de transplant al organelor şi ţesuturilor stau la baza specialităţii „Transplantologie şi organe artificiale”.

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul chirurgical al maladiilor cardiace, aortei şi ramificărilor ei, venelor-cava superioară şi inferioară, afluxurilor lor magistrale se referă la specialitatea „Chirurgie cardiovasculară”.

Tezele de doctorat, postulatele şi concluziile cărora sunt de orientare metodico-organizatorică se expediază pentru susţinere în consiliul specializat la specialitatea: 14.00.33-Sănătate publică şi management.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii „Chirurgie” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Gh.Ghidirim, academician AŞ RM, profesor universitar, d.h.ş.m., şef catedra Chirurgie Nr1;
  2. V.Hotineanu, profesor universitar, d.h.ş.m., Om Emerit, şef catedra 2 Chirurgie

Recenzenţii:

  1. E. Gudumac, academician AŞ RM, profesor universitar, d.h.ş.m., şef catedra Chirurgie pediatrică;
  2. A.Tanase profesor universitar, d.h.ş.m., şef catedra Urologie;