Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


14.00.35 – Chirurgie pediatrică


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Medicină

Formula specialităţii
Chirurgia pediatrică este domeniul ştiinţei medicale care se ocupă de diagnosticul, tratamentul şi managementul bolilor chirurgicale la copii (de la perioada neonatală şi adolescenţa inclusiv) şi include următoarele subspecialităţi: chirurgia generală şi urgentă, chirurgia nou-născutului, ortopedia, traumatologia şi vertebrologia, urologia, oncologia, chirurgia septică, arsurile, chirurgia toracică, endoscopică, oncopediatria, neurochirurgia, anesteziologia şi reanimaţia pediatrică la baza cărora stau metodele diagnostice şi chirurgicale specifice de tratament şi, totodată, se ocupă şi de elaborarea lor.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Soluţionarea obiectivelor trasate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 14.00.35 necesită utilizarea metodelor specifice unor discipline adiacente: anatomie patologică, fiziologie patologică, radiodiagnosticul şi radioterapia, chimioterapie şi antibiotice, balneologie, fizioterapie şi acupunctură, alergologie şi imunologie, farmacologie clinică, urologie, ortopedie, precum şi celor complementare biofizică, biologie moleculară, biochimie, microbiologie, fiziologia omului şi animalelor. Totuşi pentru chirurgie pediatrică nu sunt atât de importante metodele disciplinelor enumerate, cât eficienţa utilizării lor, caracteristica manifestărilor clinice ale maladiilor chirurgicale în paralel cu utilizarea metodelor disciplinelor menţionate şi, de asemenea, necesitatea lor în verificarea diagnosticului maladiilor chirurgicale la copil.

Tratamentul chirurgical al maladiilor organelor genitale la fetiţe se referă la specialitatea „Obstetrică şi ginecologie”.

Problemele legate de tratamentul maladiilor urechii, gâtului, nasului prin metode chirurgicale se referă la specialitatea „Otorinolaringologie”.

Problemele ce ţin de tratamentul chirurgical al organelor văzului se încadrează în specialitatea „Oftalmologie”.

Particularităţile etiologiei, diagnosticului clinic al unor maladii somatice la copil orientează spre cercetarea şi optimizarea metodelor de examinare şi tratament în Chirurgia pediatrică, dar nu cuprinde tratamentul nemijlocit a maladiilor pediatrice.

Interferenţa Chirurgiei pediatrice cu specialităţile “Endocrinologie”, “Dermatologie şi venerologie”, “Pulmonologie” şi “Ftiziatrie” se referă numai la unele nozologii specifice care necesită şi tratament chirurgical.

Chirurgia pediatrică spre deosebire de specialitatea “Chirurgie” examinează doar procesele fiziologice şi patologice ce au loc în organismul copilului (organism în creştere, de la nou născut până la 18 ani) supus intervenţiilor chirurgicale şi, de asemenea, elaborează şi perfecţionează metodele de diagnostic şi tratament chirurgical ce se referă în egală măsură la toate categoriile de pacienţi.

De la specialitatea “Ortopedie şi traumatologie” specialitatea “Chirurgie pediatrică” se deosebeşte prin cercetările proceselor tratamentului chirurgical şi ortopedic a deformaţiilor congenitale şi dobândite ale aparatului locomotor, şi de asemenea a maladiilor scheletului, oaselor şi articulaţiilor la copil, în organismul în creştere care se deosebeşte de adult prin particularităţile morfologice şi fiziologice.

De la specialitatea “Urologie” Chirurgia pediatrică se deosebeşte prin faptul că examinează metodele chirurgicale de tratament ale maladiilor sistemului urinar a organismului copilului cu multitudinea de particularităţi morfofuncţionale.

Particularităţile morfofuncţionale ale sistemului nervos central la copil este pilonul principal care deosebeşte cercetările în ce priveşte diagnosticul şi tratamentul afecţiunilor congenitale, dobândite şi traumatice ale sistemului nervos central al copilului – domeniul aparţinând Chirurgiei pediatrice – de specialitatea “Neurochirurgie”.

Etiologia, patogenia, diagnosticul şi tratamentul chirurgical al maladiilor cardiace, aortei şi ramificaţiilor ei, venelor cavă superioară şi inferioară, a afluenţilor lor magistrali se referă la specialitatea “Chirurgie cardiovasculară”.

Metodologia măsurilor pre- şi postoperatorii, particularităţile patogeniei de transplant al organelor şi ţesuturilor stau la baza specialităţii “Transplantologie şi organe artificiale”.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii “Chirurgie pediatrică” cu specialităţile adiacente enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii în componenţa Consiliului Ştiinţific Specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorul:

Recenzentul: