Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


15.00.01 – Farmacie


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific in care se conferă gradele ştiinţifice
Farmacie

Formula specialităţii
Farmacia este ştiinţa multidisciplinară obiectul de studiu al cărei este medicamentul şi activitatea farmaceutică în toate aspectele manifestate pe parcursul întregii perioade de existenţă şi circulaţie a medicamentului : de la elaborare, standardizare, păstrare, eliberare, informare – până la consum.

Direcţii de cercetare


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
„Farmacia” ca specialitate ştiinţifică utilizează pe larg metodologii, metode, procedee de lucru şi principii de cercetare aplicate în cercetările ştiinţifice din domeniul specialităţilor adiacente şi a celor complementare specificate în compartimentele IV şi V.

Principala delimitare a specialităţilor adiacente faţă de specialitatea „Farmacie” se reduce la obiectul de studiu. Pentru „Farmacie” obiectul de studiu este medicamentul şi activitatea farmaceutică. Pentru celelalte specialităţi (cu excepţia „Farmacologiei”, Farmacologiei şi toxicologiei veterinare şi „Botanicii”) obiecte de studii sunt alte materiale, substanţe, procese şi feluri de activităţi.

„Botanica” spre deosebire de „Farmacie” are ca obiect de studiu toate plantele iar „Farmacia”- doar plantele medicinale.Problemele legate de introducerea în cultură a plantelor, studiul macroscopic şi microscopic al produselor vegetale se referă la specialitatea „Botanică”.

„Farmacologia” spre deosebire de „Farmacie” realizează cercetări privind acţiunea medicamentelor asupra animalelor de laborator. Problemele legate de cercetările preclinice ale substanţelor medicamentoase noi (sintetice sau naturale) în vederea stabilirii mecanismelor de acţiune precum şi studiul posologiei şi toxicităţii se referă la specialitatea „Farmacologie”.

„Farmacologia şi toxicologia veterinară” spre deosebire de „Farmacie” are ca obiect de studiu medicamentul veterinar.

Problemele legate de studiul activităţii antimicrobiene a substanţelor medicamentoase noi, contaminării microbiene a formelor farmaceutice obţinute din ele se referă la specialitatea „Microbiologie”.

Mecanismele de biotransformare a medicamentelor sunt studiate la specialitatea „Biochimie”.

Metodele de sinteză a substanţelor medicamentoase de origine organică şi relaţia structură – activitate se referă la disciplina „Chimie organică”

Specialităţile „Chimie fizică” şi „Chimie coloidală” studiază proprietăţile fizico – chimice ale substanţelor medicamentoase şi a formelor farmaceutice ca sisteme disperse.

Specialitatea „Chimie analitică” studiază metodele de analiză folosite în identificarea, purificarea şi dozarea substanţelor medicamentoase.

Celelalte specialităţi complementare corelează cu specialitatea „Farmacie” prin metodele de cercetare aplicate precum şi prin scopul general cercetărilor ştiinţifice – asigurarea progresului întregii comunităţi.

Tezele de doctorat elaborate la interferenţa specialităţii "Farmacie" cu specialităţile adiacente şi cele complementare enumerate mai sus, pot fi prezentate spre susţinere la două specialităţi cu condiţia includerii in componenta consiliului specializat a specialiştilor respectivi.


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Diug Eugen - dr. hb. şt. farm., profesor universitar, şef catedră Tehnologia medicamentelor a USMF "Nicolae Testemiţanu".
  2. Nistreanu Anatolie - dr. şt. farm., conferenţiar universitar, şef catedră Farmacognozie a USMF "Nicolae Testemiţanu".
  3. Safta Vladimir - dr. hb. şt. farm., profesor universitar, vicedirector Institutul National de Farmacie a Ministerului Sanatatii.
  4. Valica Vladimir - dr. hb. şt. farm., conferenţiar universitar, şef catedră Chimie farmaceutică şi Toxicologică a USMF "Nicolae Testemiţanu".

Recenzenţii:

  1. Parii Boris - dr. hb. şt. med., profesor universitar, director Institutului Naţional de Farmacie
  2. Procopişin Vasile - dr. hb. şt. farm., m.c. A.Ş.R.M., profesor universitar, decanul Facultăţii de Farmacie a USMF "Nicolae Testemiţanu".