Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


10.01.01 – Literatura română


Paşaportul specialităţii:

Domeniul ştiinţific în care se conferă gradul ştiinţific
Filologie

Formula specialităţii
Specialitatea 10.01.01. – Literatura română are drept scop cercetarea fundamentală a întregului ansamlu de opere literare naţionale cu caracter estetic,a fenomenului artistic pe genuri şi în plan diacronic şi sincronic, cu toate legităţile de dezvoltare şi problemele esenţiale ce le reclamă (integrarea fenomenului literar în perspectivă istorică, studierea estetico-valorică a scriitorilor de seamă prin prisma curentelor literare şi a dihotomiei tradiţie-inovaţie; analiza textelor literare şi a limbajulor artistice; examinarea poeticii şi stilisticii celor mai reprezentativi prozatori, poeţi, dramaturgi.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente
Literatura română se delimitează de specialităţile adiacente în primul rând prin faptul că reprezintă o lume fictivă, imaginară exprimată prin imagini concret-senzoriale profund originale; ea nu înfăţişează fapte aievea întâmplate, ci fapte ce s-ar putea întâmpla; se folosesc nu de limbaj “reflexiv”, Prin care scriitorul se comunică sau se exprimă prin sine; alături de alte funcţii importante (morale, pedagogice, social-politice, de cunoaştere), literatura se distinge tranşant pun funcţia estetică ce este dominantă; principalele unelte de lucru ale literaturii sunt imaginea, metafora, simbolul şi mitul.

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, programei examenului de doctorat şi recenzenţii lor:


Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Dolgan Mihail, membru corespondent al A.Ş.M., doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal, şeful Direcţiei ştiinţifice Literatură contemporană la I.L.F. al A.Ş.M.

Recenzenţii:

  1. Corbu Haralambie, academician, doctor habilitat în filologie, profesor universitar, cercetător ştiinţific principal la I.L.F. al A.Ş.M.
  2. Gavrilov Anatol, doctor în filologie, cercetător ştiinţific coordonator, şeful Direcţiei ştiinţifice Teorie literară şi literatură comparată la I.L.F. al A.Ş.M.