CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /nomenclature/philology/100204/exam/

Programa examenului de doctorat

10.02.04 – Limbi germanice (cu indicarea limbii concrete)

Recomandări metodice generale

Pentru pregătirea savanţilor filologi în cadrul aspectelor teoretice filologice postuniversitare se propune de a studia:

Obiectul şi obiectivele cursurilor ce ţin de limbile germanice contemporane (corespunzător specializării: engleză, germană, etc.).

Caracterul obiectiv al limbii şi regulile ei de dezvoltare.

Legile şi regulile limbii date vs. legile şi regulile generale ale dezvoltării limbii ca un fenomen specific social. Structura şi conţinutul limbii şi dezvoltarea corespunzătoare a cursului teoretic de limbă engleză(germană) contemporană.

Cuvântul ca unitatea principală a limbii, ca o unitate a vocabularului şi ca unitate gramaticală, care se îmbină cu alte cuvinte şi se schimbă în propoziţie, sunetele vorbirii ca elemente ale cuvântului în vorbire.

Cuvinte, îmbinări de cuvinte, propoziţii. Intonaţia ca un element esenţial al propoziţiei. Linia de demarcaţie între lexic şi gramatică.

Relaţiile între morfologia gramaticală şi formarea cuvintelor, pe de o parte, şi gramatic şi lexic pe de altă parte.

Probleme de lingvistică stilistică. Corelaţia între branşe separate ale ştiinţei lingvistice şi componenţa limbii. Lexicologia, gramatica (morfologia, sintaxa), fonetica, stilistica, etc. ca branşe ale lingvisticii reflectând fenomenele obiective ale limbii, etc.

Conţinutul cursului

Compartimente:


Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare