CNAA   Consiliul Naţional
   pentru Acreditare şi Atestare
Versiune pentru tipar din cadrul site-ului www.cnaa.md
Originalul: /nomenclature/philology/100205/exam/

Programa examenului de doctorat

10.02.05 – Limbi romanice (cu indicarea limbii concrete)

Recomandări metodice generale

Programa examenului de doctorat la specialitatea 10.02.05 – Limbi Romanice (Limba franceză) reprezintă un document normativ şi reglator privind organizarea şi desfăşurarea evaluării gradului de pregătire lingvistică generală a doctoranzilor care realizează cercetări ştiinţifice în domeniul filologiei romanice.

Acest document se axează pe orientările solide atât tradiţionale cât şi cele moderne şi pe tendinţele dezvoltării filologiei şi metodologiei investigaţionale.

Programa structurează subiectele şi compartimentele după cum urmează:

Conţinutul cursului

Compartimente:

Copyright © 2001–2010 Consiliul Naţional pentru Acreditare şi Atestare