Comisia de atestare
Comisia de acreditare
Comisiile de experţi
Dispoziţii, instrucţiuni
Acte normative
Nomenclator
Instituţii
Consilii
Seminare
Teze
Conducători de doctorat
Deţinători de grad
Doctoranzi
Postdoctoranzi
CNAA logo

 română | русский | english


01.01.01 – Analiză matematică


Aprobat
Hotarârea Prezidiului CSA a RM
Din 14 octombrie 2004

Paşaportul specialităţii:

Domeniul în care se conferă gradul ştiinţific:
Fizică şi Matematică

Formula specialităţii:
Specialitatea 01.01.01.„Analiza Matematică” este domeniul matematicii care se ocupă de studiul funcţiilor de variabilă reală şi complexă şi generalizările lor. Ea include: teoria funcţiilor de variabilă reală şi comlexă, teoria operatorilor, teoria ecuaţiilor integrale, calculul aproximativ, analiza funcţională şi altele.

Direcţii de cercetare:


Specialităţi adiacente:
Specialităţi complementare:

Delimitările de specialităţile adiacente:
Soluţionarea obiectivelor menţionate în investigaţiile ştiinţifice la specialitatea 01.01.01 necesită utilizarea metodelor şi rezultatelor unor specialităţi adiacente: Ecuaţii Diferenţiale, Algebra, Matematica de Calcul şi altele.

Problemele ce ţin de teoria operatorilor nemărginiţi şi teoria fascicolelor de operatori au ca model unele compartimente ale teoriei ecuaţiilor diferenţiale.

Studiul în analiza funcţională necesită cunoştinţe din diferite compartimente ale algebrei; teoria spaţiilor liniare, teoria structurilor algebrice (grupuri, inele, cămpuri, algebre etc).

Metodele abstracte ale analizei funcţionale de rezolvare aproximativă a diferitor ecuaţii (liniare şi neliniare) utilizează rezultate din Matematica de Calcul.

Autorii:

Date despre autorii paşaportului specialităţii ştiinţifice, a programei examenului de doctorat şi date despre recenzenţi

Autorii:
  1. Neaga Vasile, doctor habilitat în ştiinţe fizico matematice, 01.01.01-Analiză Matematică, profesor universitar, catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, USM.
  2. Semenţul Arcadie, doctor în ştiinţe fizico matematice, 01.01.01-Analiză Matematică, conferenţiar universitar, catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, USM.
  3. Rusu Gheorghe, doctor în ştiinţe fizico matematice, 01.01.01-Analiză Matematică, conferenţiar universitar, catedra Analiză Matematică şi Ecuaţii Diferenţiale, USM.

Recenzenţii:

  1. Piotr Dovbuş, doctor habilitat în ştiinţe fizico-matematice, 01.01.01-Analiză Matematică,
  2. colaborator ştiinţific superior, IMI a AŞ din RM.
  3. Pancenco Ion, doctor în ştiinţe fizico matematice, 01.01.01-Analiză Matematică, conferenţiar universitar, catedra Algebră şi Analiză Matematică, UST.